Edle mål i bygningsmelding

Den lenge varslete stortingsmeldingen om bygningspolitikken er et kinderegg av målsettinger.

Den inneholder blant annet mål om forenklet byggesaksbehandling, skjerpete energikrav til bygg og tiltak for økt kompetanse i næringen.

– Forenkling i byggesaksbehandlingen skal skje ved at det blir lov å gjøre mer på egen eiendom. Det vil gi bedre kapasitet til å behandle større saker og planer, forklarte kommunalminister Liv Signe Navarsete da hun la fram stortingsmeldingen «Gode bygg for eit betre samfunn»  i Oslo i dag.

Enklere byggesaker opptar i dag 30 prosent av kapasiteten i byggesaksavdelingene, poengterte hun.
NRK
omtalte dette allerede i går.

 

Passivhusnivå i 2015

Som kunngjort i Klimameldingen tidligere, kommer det skjerping av kravene i byggteknisk forskrift i 2015 og 2020. Om snaut tre år skal passivhus gjelde som kravsnivå, fra 2020 nær nullenergihus.

God næring må øke kompetansen

Bygningsmeldingen slår fast at det er en god kompetanse i byggenæringen. Det er likevel behov for økt kompetanse i åra framover. Det lanseres derfor et kompetanseløft som kalles Bygg21, og som kommunalministeren inviterer næringen til å være med på å utvikle.
Det skal handle om kompetanseheving på alle nivåer, fra skole, høyskole og forskning- og utvikling.

 

«4 til 12 milliarder byggfeil»

Kompetansehevingen begrunnes blant annet med mange byggfeil i næringen. Stortingsmeldingen baserer seg på Byggforsks beregninger fra 2006 («Byggskadeomfanget i Norge») om at byggfeilene utgjør 2-6 % av total omsetning, og at det derfor dreier seg om mellom 4 og 12 milliarder kroner.

Skadestørrelsen er svært omstridt, men lå til grunn for blant annet innføring av ny plan og bygningslov i 2008.

 

Noen få useriøse ødelegger

Meldingen konstaterer også at mangelfull kvalitet svekker tilliten mellom partene i byggsektoren.
Videre slår den forståelsesfullt fast:

«Det er også viktig å peike på at det litt dårlege omdømmet næringa har, ikkje er helt rettferdig, fordi det er ei relativt lita gruppe useriøse aktørar som har medverka til å skape biletet av ei heil næring som useriøs»

 

Last ned bygningsmeldingen: «Gode bygg for eit betre samfunn»

Les også: Lavenergiprogrammet: Et løft

BNL: God melding kan bli bedre

Byggmesterforbundet: Meldingen må bli bedre

 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *