– En veksling mellom teori og praksis kan bidra til lavere frafall i yrkesfagene, sa lederen i undervisningskomiteen på Stortinget, Marianne Aasen, Ap.

Ap for vekslingsmodellen

Leder for undervisningskomiteen på Stortinget støtter byggenæringens krav om en veksling mellom teori og praksis i videregående skole.

– Vi ser at yrkesfagene må styrkes, og at vekslingsmodellen kan fungere for byggfagene, sa komitélederen, Marianne Aasen, Ap, i et foredrag for Byggenæringens Landsforening (BNL) i Oslo i torsdag.
Hun viste til at en slik modell som knytter teoriundervisningen tettere til praksis, er forsøkt i helse- og sosialfag fordi studieretningen har stort frafall, slik yrkesfagene har det.

 

Lover samarbeid

Fra talerstolen sa hun seg enig i flere av forslagene som nettopp var presentert av kompetansedirektøren i BNL, Jørgen Leegaard, og lovte å samarbeide nært med byggenæringen under forberedelsene til stortingsmeldingen om kunnskapsløftet neste vår.

Les også: Stiller krav om vekslingsmodellen
Hun lovte en full gjennomgang av kunnskapsløftet, men det blir ikke noen ny reform, bare justeringer. Skolen er trøtt av reformer, påpekte hun.
Lederen for undervisningskomiteen la til at fellesfag som matematikk og språk er viktige i den videregående skolen, men hun mente undervisningen i disse fagene må knyttes mye sterkere til det praktiske faget i studieretningen.

 

Reell rett til utdanning

Aasen la ellers vekt på at elever på yrkesfaglige linjer ikke må holdes for narr. De har krav på utdanning, og om de velger yrkesfag som forutsetter læreplass etter skoleåra, må de få tilbud om det, eller skolen må stille opp med et tilbud slik at de får fullført utdanningen.
– Det er ikke riktig å tvinge bedriftene til å ta inn lærlinger, men skoler og bedrifter må gjøre sitt til at undervisningstilbudet på de yrkesfaglige linjene er reelt, sa hun.

 

For mange valgmuligheter

I månedene framover vil lederen for Stortingets undervisningskomité drøfte flere problemstiller med blant andre byggenæringen, forsikret hun, og tok opp noen av dem i møtet.
Som eksempel nevnte hun spørsmålet om unge i dag har for mange valgmuligheter, og om de står for fritt i å velge studieretning, uten tanke på hvilke jobbmuligheter utdanningen fører til.
Kanskje burde flere styres i retning av yrker der det er mangel på folk, antydet hun.

Les også: Stiller krav om vekslingsmodellen

Bransjerepresentantene Frank Ivar Andersen, Jørgen Leegaard og Kjell Skog, ville umiddelbart etter foredraget drøfte utdanningspolitikk med lederen for undervisningskomiteen, Marianne Aasen.

Kommenter

Del denne artikkelen