Storentreprenørene velger i større grad innleie framfor fast ansettelse når de nå har behov for flere hender i et voksende marked. Det er uheldig for opplæringen av nye fagarbeidere, mener Oslo Bygningsarbeiderforening. (Illustrasjonsfoto)

Innleie ødelegger læringsmiljø

Storentreprenørene i Oslo velger å bruke innleide i stedet for å ansette fagarbeidere i egen bedrift når byggeaktiviteten i hovedstaden nå tar seg kraftig opp. Slik skapes usikkerhet rundt opplæringsmulighetene for dagens lærlinger.

Høsten 2011 var det 30 prosent færre ansatte enn i 2007 i de seks største entreprenørbedriftene i Oslo. Men bemanningsbransjen hadde dobbelt så mange bygningsarbeidere i hovedstadsområde som de seks største entreprenørene, ifølge tall fra De Facto.

 

Ansettelsesvegring

– Entreprenørene har hatt ansettelsesvegring. De har leid inn billig i steder for å ansette folk, sier leder Petter Vellesen i Oslo Bygningsarbeiderforening til Dagsavisen. Nå roper han varsku.

– For å holde høy kompetanse må man sørge for at opplæringen foregår i bedriftene. For å få til det må man ha et større antall fast ansatte enn i dag. Når 50 prosent av de som jobber på en byggeplass er innleid, vil fagopplæringen svikte, tror Vellesen.

 

BNL enig

Jørgen Leegaard, BNL

– Bedriftene våre er også interessert i å ha fleksibilitet, samtidig som de er opptatt av å være seriøse aktører i næringen, sier Jørgen Leegaard, kompetansedirektør i Byggenæringens Landsforening, BNL. Han vil at byggenæringen skal være produktivitets- og kompetansedrevet.

– Skal du ha en god produksjon og produktivitet er du avhengig av en god stab med fast ansatte. Jeg tror næringen finner en god balanse mellom fast ansatte og innleie, fordi vi trenger en stab som kan levere over tid, sier Leegaard til Dagsavisen.

Les også:

Ulovlig innleieboom i byggebransjen

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *