Plan- og bygningsetaten i Oslo kommune innrømmer feil ved det konkrete byggetilsynet på Korsvoll i Oslo, men mener at deres medarbeidere er vel kvalifiserte for oppgaven, og med god kunnskap om Tek10.

Delvis innrømmelse fra etaten

Byggmesteren presenterte i går en kritikk av Oslo kommunes byggetilsyn, slik byggmester Kjetil Eriksen hadde opplevd det. Vi presenterte kritikken for Oslo kommunes Plan- og bygningsetat, og her kommenterer senior informasjonsrådgiver Atle Jan Larsen saken.

Byggmesteren gjør oppmerksom på at etatens kommentar baserer seg på en presentasjon av punktene i det omtalte byggetilsynet i tillegg til enkelte direkte spørsmål, og ikke det konkrete intervjuet vi har publisert. Problemstillingene er de samme.

 

Her er etatens kommentar:

 

«Fagtidsskriftet Byggmesteren har fått høre fra bransjen at byggetilsyn i Oslo ikke alltid er korrekt utført og trekker fram en konkret sak.

 

De siste to år har Byggetilsynet i Oslo gjennomført ca 600 tilsyn på byggeplass. Vi har hovedsakelig fått positive tilbakemeldinger på vår økede fokus og innsats på tilsyn selv om det vi i nesten 30% av tilsynene har gitt anmerkninger mot ansvarlig foretak hovedsakelig som advarsel, men også tilbaketrekking av ansvarsrett.

 

I det konkrete tilfellet skal vi innrømme at tilsynet ikke har vært godt nok planlagt og gjennomført. I ettertid erkjennes at etaten burde gitt tilbakemelding på tømmermesterens oppfølgingsbrev etter tilsynsrapport og tatt selvkritikk. Riktignok aksepterte etaten tilbakemeldingene fra foretaket i avsluttende brev av 28.6.2011, men ansvarliggjorde fortsatt tømmermesteren feilaktig for utomhusarbeider han ikke hadde ansvar for.  Vi må også ta læring av feil og vil ta opp denne saken internt.

 

Når tilsyn planlegges og gjennomføres er det alltid to tilsynsmedarbeidere på saken. Tilsynsmedarbeiderne våre har enten ingeniørutdanning og/eller tømrerutdanning. Kunnskap om Teknisk forskrifter er et must for våre medarbeidere og mye tid brukes til å diskutere og avklare om tiltak er/er dokumentert i samsvar med Teknisk forskrift. En kritikk om at etatens medarbeidere ikke kan regelverket er fullstendig feiladressert. Mangel på kunnskap særlig om Tekniske forskrifter hos de ansvarlige foretakene er en gjenganger ved våre tilsyn.

 

Som nevnt over gjør også etaten feil. I slike tilfeller bør også berørte foretak ta ansvar og ta tak i det og gjøre ledelsen oppmerksomme på forholdet.»

 

Les også: Fem anmerkninger – fem tilsynsfeil

En kommentar til “Delvis innrømmelse fra etaten

  1. Dette synes jeg var voksent svart av Plan og bygningsetaten!
    Spørsmål om kompetanse stilt av meg, er selvføgelig ut fra dette tilsynet som ble en dårlig erfaring. Når etaten så tydelig tar kritikken til etteretning, regner jeg med at senere tilsyn vil hjelpe oss med å nå målet å alltid bli bedre.
    Mvh Kjeti Eriksen

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.