Byggmesterforbundet: Innleie fortrenger læreplasser

– Den utstrakte bruken av innleid arbeidskraft er blitt et hinder for rekrutteringen til tømrerfaget. Skal vi få ungdommen til å satse på byggenæringen, må den framstå som en attraktiv næring med jobb og karrieremuligheter og ikke som en næring bestående av utenlandske produksjonsarbeidere under norsk ledelse.

I en uttalelse vedtatt på landsmøtet i Norges Byggmesterforbund på Voss i dag, uttrykker Byggmesterforbundet stor bekymring for rekrutteringen til yrkesfagene generelt og tømrerfaget spesielt. Flere og flere ungdom søker allmennfaglig påbygging i stedet for å søke læreplass. Byggenæringen er på full fart oppover igjen etter finanskrisa og behovet for faglært arbeidskraft er stigende. Mange steder blir den utstrakte bruken av innleid utenlandsk arbeidskraft også et hinder for en del unge som ikke føler seg hjemme når majoriteten på byggeplassen snakker et annet språk enn norsk. Det kan virke som at for stor andel utenlandsk arbeidskraft fortrenger ordinære læreplasser.

Det må derfor bli mer attraktivt å være lærling og vi må øke yrkesstoltheten både for lærling og fagarbeider sier Norges Byggmesterforbund. Lovbestemt rett til læreplass, eller andre mer eller mindre lite gjennomtenkte ordninger, er ikke veien å gå for å få etablert flere læreplasser. Det må gi større status å være lærebedrift, og ikke økte kostnader. I fag hvor det er lang tradisjon med lærlinger må det offentlig prioritere godkjente lærebedrifter med lærlinger når arbeid settes ut på anbud. Det må arbeides for at det å være godkjent lærebedrift blir et kvalitetsstempel. Det må lønne seg for bedriftene å ha lærlinger.

Skal vi får ungdommen til å satse på byggenæringen, må den framstå som en attraktiv næring med jobb og karrieremuligheter og ikke som en næring bestående av utenlandske produksjonsarbeidere under norsk ledelse. Medlemmene i Norges Byggmesterforbund kan ikke på sikt basere seg på at utenlandsk arbeidskraft til en hver tid skal fylle opp dette behovet for arbeidskraft.

  • Tiltak som iverksettes fra offentlig myndighet for å skaffe flere læreplasser må ikke gi økte utgifter til den seriøse delen av næringen.
  • Stopp utarmingen av norsk fagkunnskap som gir færre tradisjonsbærere
  • Gi forutsigbare rammebetingelser som gjør det mulig for bedriftene å ta opplæringsansvar.

Les også: Fornyet krav til kompetanse i byggenæringen

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *