Om en arbeidstaker skader seg på jobben, må han eller hun selv melde fra for å få erstatning. Arbeidsgiveren har ingen plikt til å melde fra. (Illustrasjonsfoto)

Jobbskade gir erstatning

1,3 milliarder kroner ble i fjor utbetalt i direkte erstatning fra yrkesskadeforsikringen. En slik forsikring er alle arbeidsgivere pålagt å ha for sine ansatte, men for å få erstatning må arbeidstakeren selv melde fra. Dette er lite kjent.

Det er tidligere kommet fram at bare en fjerdedel av alle arbeidsulykker som blir meldt inn til den offisielle yrkesskadestatistikken. Arbeidsgivere har ingen plikt og dessuten liten grunn til å melde inn yrkesskade, da flere slike i samme bedrift i enkelte tilfeller kan bety en høyere premie på yrkesskadeforsikringen.

Lite individuell prising

Forsikringsselskapene benytter seg imidlertid lite av individuell prising av bedriftenes yrkesskadeforsikring, skriver Aftenposten. Det er bare større bedrifter med påfallende mange skader som risikerer å få høyere premie. Men det betyr også at skadeforebyggende tiltak i liten grad slår ut på premiens størrelse, selv om det kan gi lavere premie.

Dyrt uten

Noen bedrifter unndrar seg den lovpålagte plikten til å ha yrkesskadeforsikring for de ansatte. I fjor var det 95 tilfeller og året før 76. Hvis det i slike bedrifter skjer en skade, kan arbeidstakeren få sin sak behandlet i Yrkesskadeforsikringsforeningen. Bedriften vil få et regresskrav, og må selv betale hele erstatningsbeløpet.

For å være berettiget til erstatning må erstatningsbeløpet overstige 500 kroner.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *