Seniorforsker Stig Geving ved Sintef Byggforsk var skeptisk til bruk av dampbrems og anbefalte dampsperre ved bindingsverksvegger. Geving er også primus motor for Bygningsfysikkdagen.

Anbefaler tradisjonell dampsperre

– Det er bedre med en dampåpen vindsperre enn en dampbrems, sa seniorforsker Stig Geving på Bygningsfysikkdagen tirsdag. Han konkluderte med at det bør brukes tradisjonell dampsperre som plast ved bindingsverksvegger. 180 fagpersoner innen bygningsteknikk deltok på arrangementet som gikk for sjette gang i Oslo.

Det var et variert program deltakerne på Sintef Byggforsk-arrangementet ble presentert for. Eksperter på de ulike områdene ga et innblikk i de nyeste forskningsresultatene, men også eksempler fra praktisk bruk ble videreformidlet. Rådgiverbransjen var godt representert på seminaret, men også de store entreprenørene hadde hver flere deltakere.

– Ikke interessert

AF Gruppens utviklingssjef Jørgen Hals var invitert for å si litt om erfaringene med energikravene i Tek 2007. Han la ikke fingrene imellom.

– Spekulanter som bygger nytt for salg er ikke interessert i tiltak som sparer energi. De vil bare ha bygget til lavest mulig pris slik at fortjenesten blir maksimal. Leietakere spør heller ikke etter driftskostnader, men ser bare på leiebeløpet. Derfor er det lite rom for ekstra investeringer i energibesparende tiltak i byggefasen, selv om dette ville gitt en rimeligere driftsfase og totalt sett et rimeligere bygg over dets levetid.

Han var også forundret over offentlige byggherrers opptreden.

– Det er det offentlige som har gitt oss dette regelverket og som oppfordrer oss til å spare energi. Men når det offentlige selv bygger, er det pris og bare pris som er avgjørende for valg av løsninger.

Han brukt det nye Risløkka kompetansesenter, som skal samle Oslos yrkesskoler under ett tak, som et grelt eksempel. AF Gruppen er utførende og har gjort byggherren oppmerksom på en rekke tiltak for å spare energi. Men fordi det er en del av etaten som er ansvarlig for byggingen og en annen del av samme etat som vil få driftsansvaret, er ikke førstnevnte interessert i noe som vil gi økte byggekostnader, selv om det altså ville gitt lavere driftskostnader i årene framover.

Mangler 2.000

Spesialrådgiver Olav Berge fra Statens bygningstekniske etat, BE, var en smule bekymret for den korte tid det var fram til innføringen av tredjepartskontroll. Hvordan kravene skal settes var ennå ikke klart, og etaten manglet rundt 2.000 kontrollforetak, som må være på plass når ordningen trer i kraft 1. juli neste år.

Direktør Tommy Bunch-Nielsen i Bygge- og Miljøteknik A/S kunne fortelle at de i Danmark hadde hatt stort fokus på muggsopp. Slik sopp har skapt store problemer for dansk byggeri, blant annet ved bruk av de populære halogenspotene som bygges inn i tak og perforerer dampsperra.

Andre temaer som ble belyst var blant annet måling av lufttetthet, rehabilitering til passivhusstandard, nye radonkrav og grønne tak. Samtlige presentasjoner vil snart bli å finne på Bygningsfysikk.no, der også presentasjonene fra tidligere bygningsfysikkdager ligger.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.