Bruk av BIM-verktøy i byggebransjen blir mer og mer vanlig. Her et glimt fra Fagskolen i Oslo, som tilbyr BIM-studier i to klasser fra i høst.

Gratis BIM til skolene

Bygningsinformasjonsmodellering (BIM) innebærer bruk av tredimensjonale tegninger og modeller av framtidens bygg, ved bruk av avanserte dataprogrammer på egnet datautstyr. Nå vil alle videregående skoler få gratis tilgang til slikt verktøy tilpasset byggebransjen.

Byggenæringens Landsforening (BNL) har inngått avtale med Graphisoft Norge som gir viideregående skoler gratis tilgang til dataverktøyet ArchiCAD dette og neste skoleår. Dataverktøyet passer spesielt for bygg- og anleggsteknikk og i teknologi og forskningslære.

Allsidig verktøy

Med dataverktøyet som nå tilbys kan elevene tegne bygg, snu og vende på dem, se 2D-tegninger, romløsninger og 3D-visualiseringer, møblere rommene. bevege seg rund i dem på dataskjermen, beregne materialforbruk, energiforbruk og mye mer. ArchiCAD er tilpasset norsk måte å prosjektere på og inkluderer ferdige innstillinger for veggelementer, dekker, tak, vinduer, dører og så videre. Malene er basert på Norsk Standard.

Arbeid med BIM er spennende og lærerikt for elevene, og det er viktig for byggenæringen at framtidige medarbeidere kjenner denne teknologien.

Byggmesteren omtalte BIM-studiet ved Fagsskolen i Oslo i sin marsutgave i år.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *