Hvem vil helst slippe å fyre?

Myndighetene ivrer etter å stille krav om passivhus. Boligbyggerne står på for å lære seg å bygge slike hus. Men få vil svare på hvordan slike hus blir å bo i.

Kan vi lufte på soverommet om natta og kan vi fyre med ved i et passivhus? Må man ut for å høre fuglesangen om våren?
Tre kvaliteter mange nordmenn vet å sette pris på i boligen sin. Det er grunn til å spørre om det kan bli tapte kvaliteter i passivhus. Slike hus bygges med superisolerte vegger, vinduer og dører, og innelufta besørges av ventilasjonsanlegg.
Godt isolerte vinduer og karmer, ingen lufteventiler og minimalt med luftlekkasjer gjennom konstruksjonen, gjør at man knapt kan regne med å høre lyder utenfra, enten det er ønskete lyder som fuglekvitter eller det er støy fra trafikken og naboens motorklipper.

Kjent bokvalitet

I en e-post en måned før sommerferien har vi spurt en rekke personer i byggebransjen og blant boligbyggere om de kan svare på hvilken bokomfort man kan vente seg i et passivhus.
– Bokvaliteten vil ikke være så veldig forskjellig i et passivhus fra et vanlig nytt hus, men det er avhengig av hva man sammenligner, fastslår den eneste som hittil har svart på henvendelsen, Inger Andresen, Sintef Byggforsk Akitektur og byggteknikk. Sammen med Tor Helge Dokka er hun ansvarlig for informasjonssida www.passiv.no.
– På grunn av god varmeisolasjon og tetthet, vil man få høye overflatetemperaturer på innsida av ytterkonstruksjonene, noe som gir god termisk komfort, og gjør at man kan senke innetemperaturen, som igjen gir bedre opplevd luftkvalitet, skriver hun i e-posten.

Må utredes nærmere

Handlingsplanen for passivhus 2020 som Boligprodusentenes Forening har utarbeidet slår fast at nettopp bokomforten er ett av de punktene som bør utredes nærmere før det lages praktisk rettete anvisninger for bygging av passivhus. Det samme gjelder løsninger og konsepter for å forhindre overtemperatur.

Kan fyre med ved

Inger Andresen slår ellers fast at man kan lufte på soverommet i passivhus og man kan fyre med ved.
– Lufting på soverommet om natta vil føre til noe høyere energibruk, men ikke mer enn for et vanlig hus, opplyser hun.
– Varmetapet kan begrenses ved at man har et ventilasjonssystem som kan kjøres med lavt luftskifte om natta. Alternativt kan man ha et ventilasjonssystem hvor soverommet kan kobles fra om natta, men dette er litt mer komplisert, forklarer hun videre.
Hun sier også ja til vedfyring, Det er jo en forutsetning i passivhus at man bruker fornybar energi til oppvarming, og i så måte passer jo ved bra.
Hun har også et «ja, men» til vedfyring: – Det må i tilfelle være med lukket ildsted, og en må bruke ventilert pipe. Det bør være en rentbrennende ovn, og en som også kan brenne bra ved lav effekt. Det kan fort bli for varmt, og man ønsker jo ikke å måtte åpne vinduet for å slippe ut varmen.

Ingen løper og kjøper

Foreløpig er nok kundene mer opptatt av beliggenhet enn av lavt oppvarmingsbehov. Heller ikke OBOS har opplevd kunder som løper og kjøper de 17 eneboligene de har engasjert Mesterhus til å bygge på Mortensrud i Oslo. Bygging er satt i gang av seks av de 17 boligene. .
Boligprodusentenes Forening poengterer i sin ”handlingsplan for passivhusnivå 2020” at det ikke er kundene som vil presse på for å få passivhus.
«Vår erfaring med lavenergiboliger er at kundene i liten grad etterspør energieffektive løsninger. Vi tror heller ikke at markedsetterspørselen etter passivhusboliger vil bli så stor at dette blir en drivende faktor i utviklingen mot passivhusnivået.»

Artikkelen er hentet fra Byggmesteren nr 8-10 som er på vei fra trykkeriet.

Les også:

Passivhuskrav allerede i 2015

Passivhuskravet må være gjennomførbart

2 kommentarer til “Hvem vil helst slippe å fyre?

 1. PASSIVHUS ØKER KOSTNADENE OG VIL BELASTE MILJØET MER ENN HVA MAN MEN OPPNÅR I ØKT ENERGISPARING.

  Ut fra beregninger og kalkyler vi har foretatt, er det verken økonomisk eller miljømessig forsvarlig å trekke forskriftskravene lengre enn til ”lavenergihus”, i alle fall ikke i overskuelig framtid. Passivhus slik dette er definert i dagens energistandard, bør aldri bli noe forskriftskrav, og i alle fall ikke før det også blir forskriftskrav i de viktigste konkurrentlandene våre. På frivillig basis for spesielt interesserte, og de som har ubegrenset økonomi, er det derimot helt greit med passivhus.

 2. NESTEN ALLTID STOR FORSKJELL PÅ TEORI OG PRAKSIS.

  Et veldig sentralt spørsmåler er hvordan folk bruker husene sine. Når folk vil sove med soveromsvinduet åpent, har de fleste heller ikke varme på i soverommet. Verdien av å koste på passivhus med hensyn til soveromsfløya blir i disse tilfellene helt bortkastet.

  Ønsker folk å fyre med ved, kreves det stor lufttilførsel til bygning og ildsted. Verdien av å koste på veldig tette hus, blir i slike tilfeller nokså bortkastet.

  Og hva gjør folk når det blir for varmt. I store deler av året er det stort energioverskudd i hus, og da setter folk opp vinduer, og ofte glemmer at vinduene står oppe. I slike tilfeller er det også bortkastet å koste på lavenergihus, og det er vanskelig å ta vare på dette varmeoverskuddet. Regnestykkene samsvarer da ikke med praksis.

  Men når det er sagt, bør man også si at veldig godt isolerte hus også er mye svalere på varme sommerdager, og man trenger i mindre grad å bruke varmepumpa som kjøleaggregat.

  Det er en del komfort og fortsatt en del lønnsom energisparing å oppnå ved å bygge mer energiøkonomiske hus enn dagens tekniske forskrift. Men det er å trekke det alt for langt å forskriftsfeste krav om passivhus alik passivhus er definert i den nye standarden.
  «Lavenergihus» slik det er definert, er det lengste man bør trekke forskriftskravet i overskuelig framtid.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *