Skal forberede passivhusstandard fra 2020

Kommunalminister Liv Signe Navarsete mener energibruken i bygg kan halveres innen 2040. I mellomtida må byggenæringen forberede seg på å bygge etter passivhusstandard innen 2020. Ei ny arbeidsgruppe skal vise hvordan.

Arbeidsgruppa ble nedsatt i går, og skal innen sommerferien legge fram innspill til en handlingsplan for energieffektive bygg, går det fram av en pressemelding fra kommunaldepartementet.
I pressemeldingen forklarer Navarsete hva hun vil oppnå med arbeidsgruppa.

Treng hjelp frå næringa
– Energibruken i bygg kan halverast innan 2040. Det er eit særs viktig klimatiltak. Framover kjem vi til å stille stadig strengare krav til energibruken i bygg, men vi er heilt avhengige av at det som skjer på byggjeplassen gjev den effekten vi ønskjer. Vi treng hjelp frå næringa og den einskilde byggjeverksemd for å nå dei ambisiøse måla om energieffektivisering i eksisterande bygg og for at nye bygg skal ha særleg lågt energibehov, seier statsråden.

Tidsplan for opptrapping til 2020
Gruppa skal foreslå ein tidsplan for opptrapping av energikrava for nye bygg slik at passivhusstandard blir ein realitet innan 2020.
Ho skal óg kome med framlegg til korleis ein kan redusere energibruken i eksisterande bygg vesentleg, samt skissere korleis bustad- og byggjesektoren kan bidra til eit karbonnøytralt samfunn lengre fram.
Gruppa skal ta utgangspunkt i regjeringa sin politikk for auka omlegging til fornybare energikjelder, og særleg målet om meir bruk av vassboren varme basert på fornybar energi og mindre bruk av elektrisitet og olje til oppvarming, framgår det av pressemeldingen.

Arbeidsgruppe på 15
Eli Arnstad, Stjørdal, skal lede gruppa som får følgende 14 medlemmer:
Tor Olaf Askjer, Horten, (BNL), Turid Helle, Trondheim, Enova, Tore Standskog, Oslo, Norsk Teknologi (NT), Rune G. Tvedt, Stavanger, (KS), Odd Karl Steinsvik, Tromsø, Privatpraktiserende arkitekt, Magnus Helland, Bergen, Eiendomsutvikler, utbygger, Dag Arne Høystad, Asker, Norges naturvernforbund, Ida Bryn, Oslo, (RIF), Tor Helge Dokka, Kongsberg, SINTEF Byggforsk, Tore Haugen, Trondheim, (NTNU), Brit Tove Welde, Trondheim, Husbanken, Brita Dagestad, Oslo, (BE), Inger Grethe England, Oslo, SFT, og Guro Hauge, Oslo, Lavenergiprogrammet.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *