SFT vil støyisolere for 900 millioner

SFT foreslår å bruke 900 millioner kroner til støyisolerende tiltak fra 2012 til 2020. Det vil dreie seg om støyisolering av fasader, innsetting av støyisolerende vinduer og andre tiltak langs trafikkerte veier, jernbaner og ved flyplasser.

Dersom Miljøverndepartementet følger opp forslaget, vil rundt 12.000 personer ha krav på tiltak som reduserer innendørs støy vesentlig, kan SFT-direktør Ellen Hambro slå fast SFTs nettsted.
Bakgrunnen for forslaget er at en halv million mennesker i Norge er mye eller sterkt plaget av støy ved sine boliger. Regjeringens mål er å redusere antall personer som utsettes for støynivå over 38 desibel (dB) innendørs, med 30 prosent innen 2020 i forhold til 2005.

Trinnvis forbedring
Det er beboere langs de mest trafikkerte veiene (hovedsakelig statlige og fylkeskommunale veier), beboere langs de mest trafikkerte jernbanestrekningene, og noen beboere langs en del større flyplasser (spesielt de med både sivil og militær aktivitet) som blir berettiget til tiltak, som skal gjennomføres trinnvis i perioden 2012–2020.

Støykilden betaler
– Prinsippet er at forurenser skal betale. De som forårsaker støyen, må betale for de nødvendige støytiltakene, sier SFT-direktør Hambro.
Det betyr at Statens vegvesen, fylkeskommunene eller kommunene må dekke regningen der støyen kommer fra veitrafikken.
SFT sender nå forslaget til Miljøverndepartement til videre behandling.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *