Loftsveileder i Oslo

En veileder for utbyggere av loft i Oslo er utarbeidet av to kommunale etater. Veilederen viser hvilke vurderinger Oslo kommune gjør ved saksbehandling av søknader om utbygging av loft i eksisterende bebyggelse. Ved å følge retningslinjene vil saksbehandlingen kunne bli mer enhetlig og søknadene kan behandles raskere.

Veilederen finnes på hjemmesiden til Plan- og bygningsetaten, se lenken under. Denne etaten og Byantikvaren har sammen laget veilederen.

Epokestyrt
Etter en innledning om saksbehandlingsreglene og generelle retningslinjer, tar veilederen for seg de ulike stilepokene som finnes i eksisterende bebyggelse som kan være aktuell for loftsutbygging.
Stilartene som gjennomgås er murgårder i lukkede kvartaler, nybarokk og nyklassisisme, byvillaer og leiegårdvillaer, funksjonalismen, etterkrigsmodernismen og småhusbebyggelsen. For hver stilart redegjøres for historikken, de arkitektoniske kjennetegn og sårbarhet for inngrep.

Utenom byantikvaren
Hver byggestil har fått sine egne spesifikke retningslinjer for hvordan en loftsutbygging kan gjennomføres med bibehold av de arkitektoniske og kulturhistoriske kvaliteter. Retningslinjene omfatter også bygningstekniske egenskaper og bokvaliteter balnt annet.
Følges retningslinjene kan utbygging selv i gårder som står på den gule liste som bevaringsverdige, unngå omveien om byantikvaren for uttalelse. Slik kan saksbehandlingen gå raskere. Ligger eiendommen innenfor et spesialområde for bevaring må den, med visse unntak, oversendes byantikvaren.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *