Streiken avblåst

Ut på morgenkvisten i dag ble partene enige om et forslag til lønnsoppgjør, og den varslede streiken er avblåst. Det anbefalte forslaget fra Riksmeklingsmannen gir et generelt lønnstillegg på 2 kroner pr. time og ikke minst, en ny og sterkt forbedret AFP-ordning.

På toppen av det generelle lønnstillegget kommer et lavtlønnstillegg på ytterligere 3 kroner til alle som tjener under 90 prosent av gjennomsnittlig industriarbeiderlønn. Før meklingen var det allerede enighet om en ramme på 50 øre pr. time til forbundsvise tilpasninger. Dette betyr at når man summererlønnsoverhenget, tilleggene og andre justeringer i tariffavtalen, får man et samlet tillegg på ca. 3,1 prosent. Lønnsglidningen i 2007 var ca. 2,5 prosent, slik at årslønnsveksten fra 2007 til 2008 blir i størrelsesorden 5,6 prosent.

Bedre AFP
Med sterkt bidrag fra regjeringen, kom partene til enighet om en styrket AFP-ordning. Alle som arbeider i bedrifter med tariffavtale, og som slutter ved fylte 62 år, vil få noe høyere pensjon fra 2010. De som fortsetter å arbeide til 63 år eller lenger, vil få klart høyere pensjon enn etter dagens ordning. I praksis må Staten betale en vesentlig del av merkostnadene. Også de som står utenfor tariffavtalesystemet vil få en bedre pensjonsordning.
Forslaget går nå ut til uravstemning i LO og til avgjørelse i NHOs styrende organer. Svarfristen er satt til torsdag 24. april kl 14.00.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *