Studer bygningsvern

Nå kan den håndverksmessige kompetansen hos bygningsarbeidere med sans for vern av den eldre bygningsmassen styrkes Nå lanseres et tilbud om en 4-årig utdannelse ved Høgskolen i Sør-Trøndelag i teknisk bygningsvern og restaurering. Studiet dekker flere fag, som mur/stein, tre, glass, maling og gips.

Søkere må ha generell studiekompetanse eller tilkjennes realkompetanse etter retningslinjene til Høgskolen i Sør-Trøndelag, som tilbyr kurset i samarbeid med Nidaros Domkirkes Restaureringsarbeider. Praksis utgjør en vesentlig del av grunnutdanningen, men også den teoretiske delen er betydelig.

Jobb og studier
Det fireårige utdanningsløpet legges opp med sikte på at studentene kan kombinere jobb og studier. Studiets teoretiske undervisning vil være samlingsbasert i deler av året ved Høgskolen i Sør-Trøndelag, og deler av året vil studiene være lagt til et opplæringssted. Derfor vil internett bli brukt i veiledningen og innlevering av oppgaver.

Bredt studie
Føsrte studieår vil handle om håndverkskunnskap, bygningsvern, restaurering og spesialfaglig praksis. Det siste blir det mere av også det andre og tredje året, da også tverrfaglig praksis kommer inn. Andre året skal også dreie seg om bygningskonstruksjon, bygningsteknologi, analyse og bygningshistorie, mens byggeprosess, forvaltning og vernefilosofi, samt konstruksjonslære og praktisk byggeteknikk. Det fjerde studieåret er avsatt til hospitering og et hovedprosjekt.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *