Støy gjør folk syke

60 prosent av de 2.871 meldingene om arbeidsrelatert sykdom som arbeidstilsynet mottok i fjor, dreide seg om hørselskader. 11 prosent var lungesykdommer, ofte relatert til asbestfibre. For mange av skadene har påvirkningen fra arbeidsmiljøet skjedd på et tidligere tidspunkt i yrkeskarrieren.

Det er i hovedsak bedriftslegene som melder inn arbeidsrelaterte sykdommer. I fjor sto disse for hele 67 prosent av meldingene, mens allmennslegenes andel gikk ned fra 11 til 9 prosent.

Stor variasjon
Selv om støyskadene dominerer, så er spekteret av sykdommer relatert til arbeidsmiljøet stort. Hudsykdommer utgjør 6,4 prosent, forgiftninger 4,1 prosent, muskel/skjelettskader 3.9 prosent og svulster 3.0 prosent.
Blant de innmeldte skadene gjelder hele 84 prosent menn. Men sykdomsbildet varierer sterkt mellom kjønnene. For diagnoser som gjelder psykososiale faktorer som stress og psykiske lidelser er 59 prosent kvinner. Men samlet utgjør psykiske lidelser bare 2,3 prosent og sykdommer i nervesystemet 1,8 prosent.

Asbestens langtidsvirkning
Det ble meldt inn 327 tilfeller av sykdommer i ånderettssystemet i fjor. Her dominerer diagnosen astma, men det meldes også om en betydelig andel kols og pleuraplakk. Det er ingen overraskelse at vi etter støy som viktigste arbeidsmiljøfaktor, så kommer asbestfibre på andreplass med 154 tilfeller.
De fleste som rammes av yrkesrelatert sykdom er i aldersgruppen 40-54 år, fulgt av de mellom 55 og 66 år.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *