Artikkelen ble publisert for over 1 år siden. Tekniske egenskaper, priser og andre fakta kan ha endret seg siden publisering.

Gjør en god jobb

De regionale verneombudene gjør en god jobb, konkluderer Econ, som på oppdrag fra Arbeids- og inkluderingsdepartementet har skrevet en rapport om erfaringene med ombudene. Arbeidsgiversiden er skeptisk til at en slik tilsynsoppgave er lagt til et ombud ansatt i en arbeidstakerorganisasjon.

– BNL vil nå gå i dialog med departementet og partene for å avklare hvordan ordningen kan forbedres ytterligere, sier forhandlingsdirektør Oscar Rønbeck i Byggenæringens Landsforening (BNL).

For de små
Det er 28 regionale verneombud her i landet, fordelt på 13 i anleggsbransjen og 15 i byggebransjen. Ordningen ble opprettet i 1981. Ombudenes oppgave er å føre tilsyn og gi råd innen helse, miljø og sikkerhet, HMS, i mindre bedrifter med under 10 ansatte som ikke selv har egne verneombud.
– Vi finner at de regionale verneombudene har stort fokus på sikkerhet og på å forebygge ulykker og skader, skriver Econ i rapporten.
Undersøkelsen viser at de regionale verneombudene tilbringer mye av arbeidstiden ute i virksomhetene. De som har disse stillingen har ofte lang bransjeerfaring og god kjennskap til de utfordringer virksomhetene møter.

Forbedringsrom
Selv om ombudene gjør en god jobb, så er det likevel rom for forbedringer. Mange etterlyser bedre retningslinjer for samarbeidet med arbeidstilsynet. Arbeidstilsynet selv er i overveiende grad positive til ordningen.
Arbeidsgiversiden er mer splittet i synet på hvor bra ordningen fungerer. Den fungerer best når ombudet fokuserer på sikkerhet, når de gir råd og er konstruktive. Arbeidsgiverne er likevel skeptiske til at ombudene er ansatt i et fagforbund., da de prinsipielt er i mot at fagforbund skal ha en slik form for tilsynsoppgave i private bedrifter.
Econ peker på at dagens ordning kan gi for stort rom for selvstendige løsninger, og at det kunne vært hensiktsmessig med mer formaliserte retningslinjer. Et opplegg for mer erfaringsutvekling mellom de regionale verneombudene etterlyses også.

Via lenken under til BNLs nettsider kan hele rapporten lastes ned.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *