Gode utsikter for 2008

Hvis Statistisk Sentralbyrås (SSB) spådommer ved årsskiftet slår til, blir 2008 et år med fortsatt høy vekst i norsk økonomi. Den lave arbeidsledigheten vil vedvare, og bidra til høy lønnsvekst.

SSB opplyser at veksten i norsk økonomi fra 2006 til 2007 (målt som brutto nasjonalprodukt i fastlands-Norge), vil ende på over 5,5 prosent. Dette er den høyeste vekstraten vi har opplevd siden midt på 80-tallet. De siste fem årene har norsk økonomi bare gått oppover. Årsaken ligger i god vekst i norske eksportmarkeder, sterk investeringsvekst, økt offentlig etterspørsel og lav rente. Norges Bank har med renteøkningene siden sommeren 2005 forsøkt å dempe veksten noe.

SSB antar at veksten de nærmeste årene vil bli noe dempet i forhold til siste år, men likevel ligge på over 4 prosent. Både produksjon og sysselsetting vil fortsatt øke, men mindre enn de siste par årene. Uroen i det internasjonale finansmarkedet vil bare i liten grad ramme Norge. Årsaken er fortsatt høy inntektsvekst i husholdningene, stor investeringsvekst i mange fastlandsnæringer og i oljesektoren, og fortsatt god vekst i etterspørselen fra offentlig forvaltning. Styringsrenta er nå trolig stabilisert på rundt 5 prosent, kronekursen er sterk og oljeprisen høy.
Boligprisene antas å øke i takt med den generelle prisstigningen. Nivået på boligbyggingen vil holde seg høyt, men økningen i boliginvesteringene vil flate ut. Kort sagt, Norge vil fortsette å gå så det suser i overskuelig framtid, og byggsektoren har de beste utsikter!
Inflasjonen økte noe gjennom det siste året, men var i oktober fremdeles bare 1,4 prosent. SSB venter at den vil øke til 1,9 prosent som gjennomsnitt i 2008. Deretter vil sterkere krone og litt lavere lønnsvekst redusere inflasjonen noe. Sterk økning i elektrisitetsprisene framover ventes å øke veksten i den samlede konsumprisindeksen, fra 0,6 prosent i 2007 til 2,7 prosent i 2008.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *