Følger ikke opp miljølovverket

Bare en av seks kontrollerte byggeprosjekter i Buskerud var uten avvik fra regelverket i en kontrollaksjon i november. Blant annet syndes det med trykkimpregnert virke.

Fylkesmannen i Buskerud kontrollerte seks byggeprosjekter som del av den landsomfattende kontrolaksjonen som ble gjennomført i samarbeid med Statens forurensningstilsyn.

I rapporten etter kontrollene slås det fast at bare ett prosjekt var uten avvik fra reglene.
Alle de andre kontrollerte virksomhetene hadde avvik enten fra internkontrollforskriften eller fra forurensningsloven med forskrifter. Noen hadde avvik fra begge.

Forurensningslovverket var lite kjent. De kontrollerte virksomhetene manglet rutiner som fullt ut kunne ivareta hensynet til det ytre miljøet, framgår det av rapporten.

Inspeksjonene viste også at farlig avfall som trykkimpregnert trevirke var blandet sammen med restavfall.

Representantene for de virksomhetene som ble kontrollert var opptatt av å forbedre sine rutiner for å ivareta hensyn til det ytre miljøet.
Bransjen bør lett kunne forbedre seg ved å utvikle de helse- miljø- sikkerhets (HMS)-aktivitetene som allerede utføres, og utnytte rådgivere bedre, mener fylkesmannen i Buskerud.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *