Lovte ikke forlengelse

Kommunal- og regionalminister Magnhild Meltveit Kleppa kunne ikke bekrefte at Byggekostnadsprogrammet ville bli videreført med midler fra neste års budsjett, som kanskje flere i salen på Månefisken i Oslo hadde ventet.

Meltveit Kleppa deltok i dag på et seminar der flere av prosjektene i Byggekostnadsprogrammet ble presentert og drøftet.

Videreføre?
Selv om Magnhild Meltveit Kleppa understreket at man måtte komme tilbake til en eventuell forlengelse av Byggekostnadsprogrammet i budsjettprosessen, så sa hun at det var et behov for å videreføre mye av det utviklingsarbeidet som var igangsatt.
Hun framhevet tre viktige punkter som kunne oppfylles ved gjennomføring av prosjektene fra Byggekostnadsprogrammet:
– For det første en bedre kundekompetanse, for det andre bedre kompetanse i bransjen og for det tredje bedre ledelse.
Kleppa var sikker på at både departementet og bransjen vil kunne være stolte av resultatene i ettertid, og mente at enkelte prosjekter allerede hadde gitt resultater.

På forskudd
Også nestleder Siri Legernes i styret for Byggekostnadsprogrammet, planlegger for en forlengelse av programmet. Hun mente at det lå en stor og viktig jobb forut, å implementere resultatene fra de ulike prosjektene.
– Jo mer vi jobber, jo mer ser vi nytten av det vi gjør, understreket Legernes, som mente holdningsskapende arbeid tar tid. – Og når prosjektet er i havn, begynner jobben med å formidle resultatet.
Byggmesterforbundet var representert ved daglig leder Frank Ivar Andersen, og han sier seg godt fornøyd med arrangementet, særlig paneldebatten, der de enkelte fikk luftet sine meninger.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *