Slår ned på ulovlige leiligheter

Ulovlig bygde og seksjonerte leiligheter er fortsatt et stort problem i Drammen, og nå strammer kommunen inn praksisen for å rydde opp. Dette fører til konflikt med meglerne i byens boligmarked.

Saksbehandler av ulovlige byggesaker i Drammen kommune, Petter Hval, skal ha hatt over 180 saker til behandling det siste året. Om lag 50 av sakene har dreid seg om lovlig seksjonerte leiligheter, uten godkjenning fra bygningsmyndighetene. Det er ofte her kjøperne går i fella. Eiendomsmegler vifter med seksjoneringspapirer fra kommunen, og dermed tror de at alt er i orden.
– Det største problemet er at det ikke er noe samsvar mellom eierseksjonsloven og plan- og bygningsloven. Kommunen plikter å behandle søknad om seksjonering, uten at leiligheten nødvendigvis er godkjent etter plan- og bygningsloven, sier Hval til Kommunal Rapport.

Konflikt
Intensiveringen av arbeidet med å rydde opp i dette, har ført til konflikt med meglere og enkelte huseiere.
– Vi er ikke ute etter å «ta noen». Kommunen er først og fremst opptatt av at boligene er brannsikre, og at bokvaliteter blir ivaretatt. Vi ønsker også å stoppe useriøse spekulanter som tar seg til rette i et opphetet boligmarked. Deler av konflikten med meklerne er basert på misforståelser. Det ser ut til at meklerne ikke har hatt detaljert nok kunnskap om hva slags opplysninger de har fått fra kommunen, sier byplansjef Jomar L. Langeland.
Noe av årsaken er at arkivet i mange tilfeller ikke inneholder de opplysninger megler leter etter, og er vanskelig å finne fram i. Det understrekes for øvrig at meglerne ikke kan bruke dette som unnskyldning.
– Meglerne har ikke hatt god nok kunnskap om hva slags opplysninger for eksempel Grunneiendoms-, Adresse-, og Bygningsregisteret (GAB) inneholder. Det inneholder ikke opplysninger om leiligheten er godkjent etter plan- og bygningsloven, sier Langeland.

Før og nå?
Det andre stridspunktet er at meglerne hevder det tidligere var større rom enn nå, for å utføre innredningsarbeid uten å søke. Dette førte ifølge advokat Halvor Storemoen, til at kjellerstuer og loftsstuer ble innredet til boligformål uten at eierne søkte om annet enn seksjonering. Noe kommunen godtok uten forbehold. Når kommunen nå oppdager ulovlighetene, får dette konsekvenser for de nåværende eierne.
– Innredning av loft og kjeller til rom for varig opphold er meldepliktig, og oppdeling i flere leiligheter er søknadspliktig. Jeg kjenner ikke til at dette har vært behandlet på annen måte i kommunen tidligere. Vi ønsker ikke å være firkantet, og ved tvil om det eksisterer en ulovlighet, lar vi tvilen komme boligeierne til gode. Vi vurderer nå likevel vår praksis og tar innspillene fra meglerne seriøst, sier Jomar L. Langeland.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *