Kommentar: Bør todele tømreropplæringen

Opplæringen i tømrerfaget bør deles i to, en del for dem som skal arbeide med restaurering og en for dem som skal jobbe med nybygg, mener Per Enerhaugen i Holmestrand.

I dette innlegget støtter han Anders Frøstrup og hans beskrivelse av fagopplæringen og resultatet av den i artikkelen «Kunnskapsløftet ødelegger byggfagene».

Enerhaugen skriver:
Jeg har drevet selvstendig i over 30 år og vært aktiv i lokalforeninger (Håndverkerforeningen) og i NHO på fylket. Har vært sensor for praktisk prøve i tømrerfaget hvor resultatet var svennebrevet, men da kravene ble så lave at jeg mente at det ikke var forsvarlig lenger, sa jeg fra meg vervet.
Jeg har tatt til orde for en todelt opplæring av hensyn til forskjellen mellom restaurering av gamle og spesielle hus, og nybygging. I den gamle bebyggelsen har vi en skatt som det kreves stor interesse og fagkunnskap for å ivareta. Det er et langt steg derfra til å være montør i et ferdighusfirma eller entreprenør som bygger leiligheter o.l. er.
Jeg har drevet og driver et lite firma og støtter denne tankegangen når dette nå kommer opp.
Jeg støtter også den delen av debatten som går på at
kandidaten får komme ut i praktisk arbeid så tidlig som overhodet mulig. Ikke minst for å lære at dagen begynner kl. 7.00 om morgenen og at en må forholde seg til sitt arbeid og sine arbeidskollegaer.
Per Enerhaugen,
Enerhaugen Bygg A/S, Holmestrand

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *