Øker skattene for de familieeide

De familieeide bedriftene får svi i det siste statsbudsjettet, mener NHO. Det pekes på at aksjerabatten på formuesskatten fjernes helt i budsjettforslaget som ble lagt fram fredag. Det betyr økte skatter for små, mellomstore og familieeide bedrifter.

– Dagens trippelbeskatning på investeringer i nye arbeidsplasser blir dermed enda hardere enn i dag. Når regjeringen også foreslår å øke trygdeavgiften for selvstendige næringsdrivere, så gjør ikke det situasjonen noe bedre for underskogen av småbedrifter i Norge, sier NHOs adm.direktør Finn Bergesen jr.

Strammere permitteringsregler
Byggenæringens Landsforening (BNL) påpeker i sin budsjettkommentar at regjeringen begår løftebrudd når det gjelder permitteringsreglene. Nå foreslås det at dagpengeperioden skal kortes ned fra 34 til 30 uker. Det vil føre til økte kostnader for bedriftene og et press i retning av flere oppsigelser, kommenterer adm. dir. Sverre A. Larssen i BNL.
Så sent som i fjor la regjeringen vekt på forutsigbarhet og stabilitet i permitteringsreglene etter stadige endringer gjennom flere år, påpeker BNL.

Mangler strategi for vedlikehold
BNL reagerer også på at regjeringen ikke fremmer et eneste forslag som vil redusere vedlikeholdsetterslepet på veier og offentlige bygninger.
– Det er godt dokumentert at det er et skrikende behov for økte bevilgninger til vedlikehold av veier og offentlige bygninger. Regjeringen må nå legge fram en helhetlig strategi for å stoppe det offentlige forfallet, sier Sverre A. Larssen.
– Det er oppsiktsvekkende at regjeringen avslutter låneordningen for skole- og kirkebygg på tross av mange uløste oppgaver. Det er nå på tide med en overordnet strategi for å unngå at vedlikeholdsetterslepet øker ytterligere, sier han.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *