Kunnskapsløftet ødelegger ikke bygghåndverksfagene

– Vi deler bekymringen for at fagopplæringen får mindre fokus i de enkelte fag. Byggmester-forbundet og Byggenæringens Landsforening kunne nok ha engasjert seg sterkere ved innfø-ringen av Kunnskapsløftet, men jeg tror ikke vi kunne oppnådd noe mer ved å gå i skyttergra-vene, sier Eskil Ørdal i Byggmesterforbundet.

Styrelederen i Byggmesterforbundet har skrevet et langt svar på tømrermester og lærebokfor-fatter Anders Frøstrups innlegg «Kunnskapsløftet ødelegger byggfagene» i Byggmesteren nr 9/10 og på nett.

Ørdal viser til at det var tverrpolitisk enighet hos myndighetene om kunnskapsløftet og om en generalisering av opplæringen. En betydelig reduksjon i antall grunnkurs var dessuten forut-bestemt. Vi hadde heller noen sterk opposisjon å gå til med våre protester, påpeker han.

Styrelederen tror ikke at Frøstrups forslag om å forlenge læretida med to år før kandidater fra kunnskapsløftet kan kalle seg svenner:
– Veien til målet må ikke virke for lang. Dessuten er det lite av kvalitet og kunnskap som fak-tisk dokumenteres ved angivelse av lengden på læretiden. Virkelig ferdigheter og kunnskap kan kun dokumenteres med en prosjektoppgave/diplomoppgave hvor kandidaten faktisk kan vise at han får det til, for eksempel med å bygge et hus, og løse de oppgaver og utfordringer som oppstår i den forbindelse. Det er tvilsomt om vi får myndighetene med på å administrere en slik ordning, og erfaringer viser også at myndighetene stort sett er opptatt av å få flest mu-lig gjennom ordningen, ikke å legge opp til en garanti for et visst faglig nivå.

Min erfaring er at de flinke er dyktigere og mer kunnskapsrike enn noen gang. Tømrerfaget er blitt et av vinnerfagene i reform -94, og kvalitetene og holdningene hos dem som rekrutteres inn til tømrerfaget i dag har et vesentlig høyere nivå enn hva de hadde først på nittitallet med de mange hovedbyggfagklassene som ble iverksatt for å ha et sted å gjøre av umotivert ung-dom. Men det kommer også i dag inn mange umotiverte elever som enten faller igjennom og forsvinner før de har gjennomført fagopplæringen eller avlegger en prøve med minimale kunnskaper og ferdigheter, skriver Ørdal blant annet.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *