Artikkelen ble publisert for over 1 år siden. Tekniske egenskaper, priser og andre fakta kan ha endret seg siden publisering.

Husbanken flommer over

Lav etterspørsel etter Husbanken lån hittil i år, gjør at den har tre milliarder å låne ut i årets tre siste måneder. Gode prosjekter har dermed gode muligheter, sier husbankdirektør Geir Barvik.

Husbankdirektøren er ikke bekymret for den reduserte etterspørselen etter de statlige lånemidlene til boligbygging som hans organisasjon forvalter. Kvalitet har erstattet kvantitet som mål for det statlige engasjementet i boligfinansieringen, og Barvik er mest opptatt av å markedsføre de kvalitetene Husbankens grunnlån skal bidra til å fremme i nye og eksisterende boliger, heter det i en pressemelding.

Stiller krav
– Alle som ønsker å strekke seg litt lengre for å bygge miljøvennlig og med universell utforming, er hjertelig velkomne til å nyte godt av Husbankens lave renter og den omfattende kompetansen vi kan tilby på disse områdene. Men det er viktig å understreke at det er mye viktigere for Husbanken at boligene vi finansierer har de riktige kvalitetene enn at vi får brukt opp hele lånerammen hvert år, sier Barvik.

Tall fra Statistisk sentralbyrå viser at det ble igangsatt arbeid med nær 16.500 boliger i første halvår, en liten økning fra i fjor. I samme periode ble antall boliger som ble godkjent for grunnlån til oppføring fra Husbanken halvert fra 4.000 til 2-000. Husbankens finansieringsandel ble dermed mer enn halvert, og lå på 12,4 prosent i første halvår i år.

Boliger til vanskeligstilte
Å bidra til at også vanskeligstilte kan bo godt og trygt, er Husbankens høyest prioriterte oppgave. Det boligsosiale arbeidet gjennomføres i nært samarbeid med kommunene, og i tillegg til veiledning og informasjon, er Husbankens viktigste virkemidler bostøtte, startlån og boligtilskudd.

– Tallene for første halvår tyder på at den gode økonomiske utviklingen i Norge også kommer vanskeligstilte grupper til gode. Her er utviklingen når det gjelder startlån illustrerende. Kommunene får tildelt de midlene de har behov for til formålet og har lånt 300 millioner kroner mer enn i fjor. Når det likevel rapporteres om utbetaling av færre startlån og boligtilskudd, er det rimelig å anta at det betyr at behovet er redusert, sier Barvik.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *