Artikkelen ble publisert for over 1 år siden. Tekniske egenskaper, priser og andre fakta kan ha endret seg siden publisering.

Store hus fra liten bedrift

Byggmester Yngve Olsen i Sandefjord hadde 20 ansatte i en periode for 10-12 år siden. Med seg selv, har han nå fem, og det er en passe størrelse, mener han. Likevel er det boliger med eksklusiv standard som er blitt en spesialitet.

I over 30 år har Olsen vært byggmester med markedet primært i hjemkommunen. Nå kan nok markedet fra tid til annen strekke seg utover Sandefjord, men det er i hjemkommunen det meste skjer. Her er etterspørselen stor nok til at firmaet må gi kundene ventetid på opptil trekvart år.

– De aksepterer det, for det heter jo «den som venter på noe godt, venter ikke forgjeves», smiler byggmesteren. Han har tatt et ørlite avbrekk fra sommerferien en formiddag mens vi er på besøk.
Med lang fartstid i det lokale markedet, opplever Olsen også det gledelige at andre generasjon melder seg som kunder. Barna til folk han bygde for på 80-tallet, kommer nå og vil bestille hus hos ham og hans fire ansatte.

Flere kjenner også tømrerne i bedriften, og vet hvem de vil ha til å bygge for seg.

Flest EAT-boliger
Det meste Byggmeter Yngve Olsen bygger i dag, er såkalte EAT-boliger. Byggherren har tomta, og ønsker et hus på den. Det hender byggherren har ferdige arkitekttegninger til huset, eller han har ideer som utvikles sammen med Olsen og arkitektene i Norgeshus der han har vært medlem siden 2000.

– Vi passer også på alltid å ha liggende noen prosjekter i egen regi i tilfelle det skulle bli mindre å gjøre i en periode. Det hender jo at kommunal saksbehandling kan forpurre planer, og vi kan få tid til å gjøre andre ting mens vi venter på nødvendige tillatelser, forteller Olsen.

Nå har han ordrereserver for ett års arbeid for alle, noe han er bekvem med. Enda kan det dukke opp ett og annet tilbygg eller en restaureringsjobb.

Tenker på pensjonen
Akkurat nå holder firmaet på med en utleiebolig med to leiligheter som Olsen betrakter som litt av en framtidig pensjonsinntekt. Han har en leietaker til den ene av to leiligheter, og regner det som en smal sak å få leietaker også til den andre.

Olsen selv kjenner gutta sine godt, naturligvis. Han har hatt dem med seg i tiår, vet hva de er gode for, og at de er til å stole på. Den yngste i bedriften ble tatt inn som fersk tømrersvenn, han er sønnen til en av de andre.

– Det er fordelen med en så liten virksomhet, du har kontrollen, og kan lett holde oversikten på byggeplassene, forklarer han.

Eventuell vekst i arbeidsstokken skal skje enten via lærlingordning slik at bedriften får være med på å forme den framtidige tømreren, eller ved å ansette kjente som er erfarne og som arbeidsgiveren vet har de rette kvalifikasjoner og måter å arbeide på.

Lønnsom planlegging
Det er lettere å drive lønnsomt når en har fem enn 50 ansatte, fastholder Olsen av egen erfaring. Han har hatt gode tall i sine regnskaper i mange år.

– Dette har med god planlegging og tilrettelegging på byggeplassen å gjøre, sier han.
Til grunn må det ligge gode kalkyler. Timeforbruket som går med har sammenheng med tilretteleggingen. Byggearbeidene må startes i riktig rekkefølge, og materialene leveres på rett sted til rett tid. Vi tar heller noen ekstra kostnader i frakt for å få materialene riktig levert enn å flytte rundt på materialer på bygget.
Byggene settes stort sett opp på plassen. Elementer kan være greie til sitt bruk. Firmaet har erfaring med det også, og Olsen ser bruk av elementer som en mulighet til å øke kapasiteten.

Å bygge effektivt, er svært avgjørende for økonomien i firmaet. Siden prisene fastsettes ved byggestart, kan prisstigningen som skjer i byggetida slå negativt ut om det trekker ut, fastslår Olsen. Han regner seks-syv måneder som vanlig byggetid for eneboliger av den størrelsen de har bygd i det siste.

Anbefaler ny TEK
Olsen er godt forberedt på de nye tekniske forskriftene, og selv om det koster litt mer, vil han anbefale kunder at de får husene bygd etter de nye, også før overgangsperioden er over. Norgeshus vil dessuten lansere sin katalog med husmodeller etter nye forskrifter ved neste års kongress, røper Olsen som er godt innviet i det, han sitter i huskjedens kjederåd.

I prosjekter de bygger, har han allerede innført tykkere isolasjon i vegger, tak og gulv enn TEK 97 foreskriver.
Med TEK 07 vil Olsen satse på vinduer med U-verdi 1,0 og 25 cm isolasjon i veggene.

– Vi vil gjerne ha noe å gå på i vindusflater, sier han.
Kravene til vindtetting i forskriftene er sentrale. Men det bekymrer Olsen seg lite for:
– Gutta er veldig innstilt på å gjøre det riktig, avslutter han.

Artikkelen er hentet fra Byggmesteren nr 9/10-07 som kan bestilles her ..

Fakta: Byggmester Yngve Olsen
Etablert i Sandefjord i 1975.
Forhandler i Norgeshus siden 2000.
5 ansatte inklusive eier og daglig leder.
Bygger eneboliger og fleremannsboliger, rehabiliterer og restaurerer.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *