Flere flytter sentralt

Sentraliseringen fortsetter her i landet. Siden 1985 er andelen som bor i sentrale kommuner økt fra 50 til 55 prosent. Økningen har vært spesielt sterk de tre siste åra, melder Statistisk sentralbyrå.

Det er særlig mange usentrale kommuner på det indre Østlandet og i Nord-Norge, mens de mest sentrale kommunene utgjøres av de største byene og omegnskommunene til disse.

I gode tider flytter folk mer enn ellers og særlig til sentrale strøk. Det har vært høy innenlands mobilitet under høykonjunkturen på 2000-tallet. I 2000-2001 og i 2006 flyttet over 200.000 personer fra en kommune til en annen, mot rundt 165.000 i årene 1990-1993.

Nedgang i fire fylker
De siste fem åra har folketallet sunket i de fire fylkene Oppland, Sogn og Fjordane, Nordland og Finnmark.
Folketallet har gått spesielt mye ned i Nord-Norge, der bare tolv av i alt 88 kommuner vokste i perioden 2002-2007.

Viktig innvandring
Samtlige av landets fylker, også de tre nordnorske, hadde innvandringsoverskudd i denne perioden.
Innvandringen var størst i Oslo med 13.000, og deretter fulgte Rogaland, Akershus og Hordaland med rundt 8.000.

Uten innvandring ville folketallet ha sunket i hele ti fylker, mest i Nordland med 7.000, og med mellom 2.000 og 3.000 i hvert av fylkene Oppland, Sogn og Fjordane, Møre og Romsdal, Finnmark, Aust-Agder og Hedmark.
I Nord-Norge ville folketallet ha sunket med 9.700, mens det på grunn av innvandring bare gikk ned med 700.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *