Byggeprosjekter utsettes

Oslo (NW): Mangelen på kvalifisert arbeidskraft i bygg- og anleggsbransjen forsinker flere skole- og sykehjemsprosjekter.
– Flere steder i landet har vi sett at skoler og sykehjem ikke har fått noen entreprenører til å regne pris og påta seg oppdragene. Også enkelte store boligprosjekter er blitt utsatt. Det er klare faresignaler, sier kompetansedirektør Jørgen Leegaard i BNL til Newswire.

I sommer har Byggenæringens Landsforening (BNL) registrert at presset i bygg- og anlegg er blitt enda større. Undersøkelser viser at det er behov for nær 20 000 flere ansatte i bygg og anlegg.
– Mange entreprenørbedrifter har store rekrutteringsproblemer. Vanskeligst er det å skaffe tilstrekkelig mange nye kvalifiserte fagarbeidere, sier HR-direktør Gry Jødestøl i NCC Construction AS.

Faresignaler
– De senere årene har det vært et økende misforhold mellom behovet for nye fagarbeidere og antall elever som gjennomfører fagutdanning. Det er dette vi nå begynner å se konsekvensene av, sier Jødestøl.
Om lag 7000 elever begynner på fagutdanning hvert år, men bare to tredjedeler fullfører. Det gir for lite tilførsel av fagfolk, mener bransjen.
– Vi trenger flere for å kunne holde Norge i gang i årene som kommer, selv om bransjen har vist stor evne til å effektivisere. Det ville hjelpe godt hvis en større andel av elevene fullfører fagutdanningen, sier Jørgen Leegaard.

Savner balanse
Han mener samtidig det er viktig at staten og andre offentlige byggherrer bidrar til å jevne ut balansen mellom tilbud og etterspørsel.
– Det offentlige burde i større grad øke bestillingene når presset avtar i det private byggemarkedet. Isteden kommer alt på en gang når konjunkturene er på topp, sier Leegaard.
Mellom 180 000 og 200 000 mennesker er sysselsatt i utførende ledd innen bygg og anlegg i Norge. Mer enn 30 000 av dem er fra utlandet, i hovedsak fra Polen.
– Vi trenger utlendingene. Samtidig må vi ha tilstrekkelig norsk kapasitet til å kunne holde hjulene i gang uten dem, sier Gry Jødestøl i NCC.

Forgubbing
Gjennomsnittsalderen øker i byggebransjen. For fagarbeidere ligger den nå like under 40 år. For ingeniører har snittalderen passert 50.
I juli registrerte Arbeids- og velferdsforvaltningen (NAV) 1918 ledige jobber i bransjen.
– Bygg- og anleggsbransjen har store samfunnsoppgaver å løse i årene framover, ikke minst for å gjennomføre planer for utbygging av sykehus, skoler, barnehager og boligprosjekter. Til alt dette behøver vi bedre tilfang av fagfolk, sier HR-direktør Gry Jødestøl i NCC.

Newswire er et oppdragsfinansiert nyhetsbyrå. Denne artikkelen er skrevet for NCC Construction AS.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *