Absurd teater i Kristiansand

Byggherren Kilden IKS og skatteetaten i Vest-Agder har undertegnet en intensjonsavtale om å unngå svart arbeid ved byggingen av et nytt teater- og konserthus i Sørlandsbyen. Dermed har de avtalt å følge norsk lov, hvilket alle som driver seriøs virksomhet her i landet uansett må.

Gode intensjoner skal man ikke kimse av, men når man må inngå egne avtaler om å følge de lover og regler som gjelder for byggevirksomhet her i landet, sender bransjen selv ut signaler om at den ikke er helt til å stole på, hvis ikke egne avtaler for hvert prosjekt inngås. Slikt blir det lett absurd teater av.

500 mill. svart
Nå stemmer det at deler av bransjen ikke er til å stole på, for bare i Agderfylkene unndras omsetning for 500 millioner kroner årlig, anslår fylkesskattsjef Karl Olav Valen. Han og prosjektleder Per Egil Steen fra Kilden undertegnet nylig avtalen.
– Ifølge denne avtalen må alle involverte i Kildenprosjektet være registrert, levere korrekte oppgaver og akseptere innsyn i alle relevante forhold, sa fylkesskattesjef Valen da avtalen ble signert på byggetomta. Og det er vel temmelig nøyaktiv også hva dagens lovgivning krever av alle aktørene i bransjen, uansett om de har en egen avtale om det eller ikke.

Full oversikt
– For oss betyr avtalen at vi til enhver tid skal vite hvem som er på byggeplassen, det er av stor betydning når det gjelder helse, miljø og sikkerhet, sier prosjektleder Steen.
En slik registrering av alle som oppholder seg på byggeplassen er allerede innført for større byggeplasser. Nå i høst kommer også identitetskortene på plass, slik at kontrollen med hvem som oppholder seg lovlig på byggeplassen blir enklere.
Gode intensjonsavtaler er heller ingen garanti for at alt går riktig for seg. Operautbyggingen i Oslo skulle være et mønsterprosjekt for lovlydig bygging, men også her ble det avslørt ulovligheter. Men det var polakkene som selv ble utsatt for sosial dumping som måtte fortelle LO-representanten på byggeplassen om ulovlig lav timelønn. Skjerpet årvåkenhet fra utbyggeren Statsbyggs side forhindret ikke den ulovlige virksomheten.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *