Yrkesfagelever røyker mest

22,6 prosent av elevene på yrkesfag røyker, mens bare 9,1 prosent av elevene på allmennfag gjør det samme. Nå ber myndighetene om innføring av forbud mot røyking på skolene. Gjør de ikke det, truer helseminister Sylvia Brustad med lovforbud.

Elever Aftenposten snakket med om røyking på Sogn videregående skole i Oslo, var helt klare på at de kom til å bryte et eventuelt røykeforbud der. Helseargumentet bare avviser de.
– Det er farlig å leve også, var en elevs kommentar.

Som i småskolen
Det er allerede en forbud mot røyking både for elever og lærere på barne- og ungdomsskolene. Nå ber Sosial- og helsedirektoratet og Utdanningsdirektoratet samtlige vidergående skoler om å innføre røykeforbud innen årets utgang. Skjer ikke det, kan det bli et lovfestet totalforbud mot røyking.
Det er i de unge år røykevanene etablere. Derfor er det spesielt viktig at skolene ikke framstår som fristeder for røyking når det er innført forbud på arbeidsplasser og offentlige steder, mener myndighetene.

Voksen?
– Vi går ikke på ungdomsskolen lenger. De kan ikke nekte oss å røyke, uttaler en elev ved Sogn til Aftenposten.
De forteller at det var tøft å røyke da de begynte på ungdomsskolen, men nå handler røyking om venner.
Rektor Elin Stavrun ved Sogn vidergående skole har som mål å gjøre skolen røykfri, og vurderer blant annet å tilby røykeavvenning til elevene.
Vi kan ikke risikere at elevene blir helt innrøkte mens de går her, sier hun.

Utjevne forskjeller
Myndighetene ønsker å utjevne de store sosiale forskjellene i helsetilstanden i befolkningen.
– Noe av forskjellen i helse blant dem med kort og lang utdannelse kan skyldes levevaner som røyking, mener direktør Bjørn-Inge Larsen i Sosial- og helsedirektoratet.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *