Polakker kan ha lavere lønn

Polakker og andre gjestearbeidere kan klare seg med 100 kroner i timen, mens nordmenn i samme bransje bør ha minst 150. Det er gjengs oppfatning blant bedriftsledere og andre voksne, ifølge en ny undersøkelse.

Bemanningsselskapet Proffice har satt i gang undersøkelsen om holdningen til sosial dumping blant bedriftsledere og andre voksne i den norske befolkning.

– Når gjestearbeidere ikke får samme lønns- og arbeidsvilkår som sine norske kolleger, snakker vi om sosial dumping. Vår undersøkelse viser at hele 56 prosent av norske bedriftsledere synes at sosial dumping er en riktig beskrivelse på gjestearbeidet i Norge, sier Per Bergerud, administrerende direktør i Proffice.

Må lovfeste minstelønn
Det finnes ingen offentlig minstelønn i Norge, og deler av arbeidsmarkedet dekkes ikke av tariffavtaler.

Ifølge undersøkelsen mener flertallet av norske bedrifter, hele 56 prosent, at innføring av lovfestet minstelønn i alle bransjer er det mest effektive tiltaket for å redusere forekomsten av sosial dumping i Norge.

Tall fra undersøkelsen viser at norske bedriftslederes holdninger til gjestearbeidere som jobber utenfor tariff, er delte. En tredel av de spurte mener det er uproblematisk at gjestearbeidere ikke har tariff, mens flertallet – 54 prosent – synes dette er problematisk.

Bedriften må ta ansvaret
Ifølge undersøkelsen mener halvparten av bedriftslederne at det er bedrifter og arbeidsgivere som kjøper tjenester fra gjestearbeiderne, som er hovedansvarlig for at gjestearbeidere jobber utenfor tariff i Norge. 14 prosent skylder på myndighetene, mens 12 prosent mener EØS-avtalen er ansvarlig. Bare 4 prosent mener gjestearbeideren selv har ansvaret.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *