100.000 i bot for ulovlig leilighet

Det er for mange i Drammen som innreder leiligheter og seksjonerer hus til leiligheter uten nødvendig tillatelse. Nå ilegges eiere tvangsmulkter. En bedrift blir krevd for 100.000 kroner for ulovlig ombygging til leilighet.

Når en leilighet er i strid med kravene til helse-, miljø og sikkerhet, har kommunen ikke noe annet valg enn å kreve at ombyggingen blir tilbakeført, skriver dt.no.
Det vil i praksis si at den aktuelle lofts- eller kjellerleiligheten ikke kan brukes som bolig.

Kommunen bruker tvangsmulkt for å følge opp slike saker. Petter Hval som er jurist og saksbehandler på kommunens avdeling for bygge- og bevillingssaker, opplyser at eierne av fire ulovligheter leiligheter i Drammen nylig er ilagt tvangsmulkt.

En bedrift er ilagt en tvangsmulkt på 500 kroner dagen, og denne mulkten er nå kommet opp i 100.000 kroner.

Det har vært svært mye ulovlig byggevirksomhet i Drammen de siste åra, og omfanget ser ikke ut til å minke. Akkurat nå har kommunens byggesaksavdeling ca. 180 saker om ulovlig bygging. Blant de alvorligste sakene er ulovlig seksjonering og ulovlig bruksendring av leiligheter.

Man regner med at noen av disse ulovlige leilighetene er innredet svart av utenlandske håndverkere.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *