Byggenæringen og klimaet: Enkle tiltak får effekt

Klimaproblemene er store, men i byggenæringen kan selv enkle grep gi effekt. To enkle tiltak kan være å bruke biodiesel på firmabilene og kjøre mindre. Det fastslår Ingunn Marton som er daglig leder for Byggemiljø, Byggenæringens miljøsekretariat.

Beregninger som Byggemiljø har fått utført, viser at byggenæringen står for 13-14 prosent av utslippene av den største av klimagassene, karbondioksid (CO2). Den største andelen kommer fra produksjon av byggevarer og drift av bygninger, henholdsvis 7, 0 og 4,3 prosent av de totale utslippene av karbondioksid her i landet. Transport av byggevarer og bygg- og anleggsvirksomhet står for 1,0 og 1,2 prosent av CO2 utslippene.
Selv om andelen av utslipp er liten, er det viktig at også byggenæringen er med for å redusere de farlige klimautslippene. Marton understreker at vi som oljenasjon bør gå foran som et godt eksempel, og vi bør har råd til det.

Biodiesel hjelper
Hun peker på tre forhold som aktørene i byggenæringen kan bidra med for å redusere utslippene. Det dreier seg om mer miljøvennlig drivstoff i firmabiler og mindre bruk av disse, etterleve de nye byggeforskriftene så snart som mulig, og være aktiv rådgiver overfor private når det gjelder energisparende tiltak i boliger.

– Bruk av biodiesel kan være et enkelt og effektivt tiltak, understreker hun.

– De fleste nyere dieselbiler kan bruke minst fem prosent biodiesel, mange faktisk mye mer. Hver og en må sjekke med sin leverandør. Etter hvert som slik biodiesel etterspørres, vil den også bli lettere tilgjengelig enn i dag.

Et annet forhold kan jo være bedre planlegging og logistikk i byggefirmaene for å begrense bilkjøringen. Det virker som enkelte håndverkere tilbringer mye av arbeidsdagen sin i bilen på vei til og fra forskjellige oppdrag. Bedriftene kan nok også ha økt lønnsomhet å hente ved å begrense dette, sier hun.

Viktig rådgiver
Marton minner om at de nye tekniske forskriftene, som gjelder fra 1. februar med overgangstid til august 2009, vil ha betydning for framtidige utslipp. Med lavere energibehov som forskriftene forutsetter, vil også klimautslippene begrenses. Hun oppfordrer derfor hele næringen til å bygge etter de nye forskriftene så snart som mulig.

– Mye av bygningsmassen er allerede bygd, så den som jobber med rehabilitering av bygninger, kan gjennom råd til byggherren bidra til lavere energibruk i bygninger.
Byggmestre får en enda viktigere rolle som rådgivere. De burde benytte seg av den ved for eksempel å anbefale tilleggsisolering når det kan være aktuelt og vinduer med bedre U-verdi når byggherren vil skifte vinduer.
Hver for seg vil slikt ikke representere så store ekstra utlegg for byggherren, men det kan gi gode gevinster i forhold til energibruken.

Mindre svinn
Produksjon av byggevarer er byggsektorens største utslippskilde. Derfor bør håndverkere sørge for å bruke solide materialer med riktig levetid, og gjøre sitt til å forhindre svinn. Skikkelig lagring av materialer slik at de ikke blir skadet av fukt, blir enda viktigere framover.

Artikkelen er hentet fra Byggmesteren nr 4-07 som du kan bestille her ..

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *