Vil fjerne ledelsen

Så misfornøyd med Plan- og bygningsetaten i Oslo kommune er byggmester Tor Taraldset at han ikke ser noen grunn til å beholde dagens ledelse. Ikke bare er saksbehandlingstiden ulovlig lang, også kvaliteten på saksbehandlingen er høyst varierende mener han.

Etaten tar i et svar selvkritikk på saksbehandlingstidene, men mener Taraldset må skylde seg selv da han ikke har levert gjennomarbeidete byggesøknader.

Reaksjon på klager
– Som forvaltningsenhet må etaten forholde seg til loven. Dagens behandlingstider for byggesøknader overskrider lovbestemte frister med flere måneder, og det gjør det svært vanskelig å planlegge byggevirksomhet som boligbygger i hovedstaden.

Tor Taraldset har tidligere klaget på saksbehandlingen i Oslo kommunes bygningsetat, og antyder at det kan være en årsak til at de er blitt utsatt for dårligere saksbehandling.
– Jeg håper i alle fall vi ble utsatt for spesielt negativ behandling, og at ikke slik behandling er det vanlige, hvilket jeg heller ikke tror ut fra mitt tidligere arbeid i etaten, sier Taraldset i et lengre intervju med Byggmesteren.

Intervjuet kan du lese i sin helhet via lenken under. Her fortelelr Tor Taraldset også om enekeltepisoder som til sammen vitner om en ukultur i etaten. Med få unntak er saksbehandlerne preget av en kultur som sier at om man ikke kan bevise at man skal ha godkjenning, så får man avslag. At en slik kultur får lov til å eksistere, mener Taraldset er et ledelsesansvar.

Dårlige søknader
Plan og bygningsetatet i Oslo beklager i et tilsvar at de har for lange saksbehandlingstider, som de mener er resultatet av de siste års byggeboom i Oslo.
Til Taraldsets erfaring med lange saksbehandlingstider, anfører etaten at de er avhengige av at de prosjekter og søknader som sendes inn, er gjennomarbeidet og utarbeidet av profesjonelle aktører som kjenner de regler og bestemmelser som gjelder i de forskjellige områdene av Oslo.

Plan- og bygningsetaten er særdeles lite glad for insinuasjonen om at etaten gir aktører som er kritiske en dårligere behandling.

Kommunens svar kan også leses i sin helhet via lenken under.

Om noen av våre lesere har gode eller dårlige erfaringer med bygningsmyndighetene i Oslo eller andre steder, er redaksjonen interessert i å høre om det. Send dine synspunkter til post@byggmesteren.as eller ring Byggmesteren på telefon 23087500.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *