Våren er her! – og nytt Byggmesteren

Vi møter påske og vårsol med godt stoff om isolasjon, trening på jobb og om positive fengselsinnsatte i byggfagutdanning. Les her om hva våre lesere får i postkassa i disse dager!

Enkle tiltak får effekt
Klimaproblemene er store, men i byggenæringen kan selv enkle grep gi effekt. To enkle tiltak kan være å bruke biodiesel på firmabilene og kjøre mindre, foreslår Ingunn Marton som er daglig leder for Byggemiljø, Byggenæringens miljøsekretariat. Hun oppfordrer aktørene i bransjen til å følge de nye tekniske forskriftene så snart som mulig.

Så enkelt – så tett
Nå har de nye kravene i teknisk forskrift trådt i kraft med en overgangsperiode fram til august 2009. Det stilles nye og strengere krav til luftlekkasjer. Men hvordan vet vi at huset er tett nok? Tidligere har en avansert metode dominert tetthetsmålingene. Nå er en enkel metode utviklet. Da de to metodene ble sammenlignet, ble resultatet ble det samme.

Vil fjerne ledelsen
Byggmester Tor Taraldset er så misfornøyd med Plan- og bygningsetaten i Oslo kommune at han mener dagens ledelse bør gå. Ikke bare er saksbehandlingstida ulovlig lang, også kvaliteten på saksbehandlingen er høyst varierende, mener han.
Etaten mener imidlertid at Taraldset må skylde seg selv da han ikke har levert gjennomarbeidete byggesøknader.

Bestillingsstopp på isolasjon
De to store isolasjonsprodusentene opplever en ordreinngang som langt overgår det de kan levere. Antagelig kan det handle om hamstring. Begge har derfor fra midt i februar innført bestillingsstopp Så kommer kvoteordninger, men begg lover at de vil gjøre sitt for å forhindre at byggeprosjekter stopper opp. Problemene hos de to har gitt den nye isolasjonsmatta Ultimat en kanonstart i markedet. Enkelte kreative sjeler på Østlandet har også reist på harrytur etter isolasjon.

Polakker blir i Oslo
Polske bygningsarbeidere som jobber i Oslo blir gjerne lenge når de først kommer, viser en Fafo-rapport. De har flere år som perspektiv på sitt opphold, og flere tar med kona. Er dette tjenestemobilitet innen EU/EØS eller er det arbeidsinnvandring? En vesentlig del av polakkene er ansatt i den illegale sektoren, men de som jobber i lovlig virksomhet, tjener best.

HMS-sjef på to timer
Som arbeidsgiver har bedriftsledere også hovedansvaret for at helse, miljø og sikkerhet er i tråd med lover og forskrifter. Inntil i fjor var det intet krav til arbeidsgiver om kunnskap om HMS, men nå stilles det et slikt krav. Noen mener de kan lære bort den nødvendige kunnskap på to timer. Arbeidstilsynet har ikke satt noe krav til omfanget av opplæringen.

Forskriftsmessig og vel så det!
Byggherren ville ha et hus som ga små miljøbelastninger, og bestilte et lavenergihus. Villa Wiig i Drammen fikk oppdraget. De har høstet nye erfaringer og bestått tetthetsmålingene med glans, kan en fornøyd byggeleder Jan Nordli konstatere. Tømrerne har lagt seg i selen for å ha full kontroll på luftlekkasjene. Måling i to omganger viser at de er langt under de nye kravene om 2,5 luftvekslinger i timen.

Reflektert varme
Skjerpete krav om lavere energiforbruk får mange til å utvide veggtykkelsene for å få plass til mer isolasjon. Med 2 centimeter tynne isolasjonsmatter bygd opp av flere lag reflekterende aluminiumsfolie, skumplast og filt kan betydelig veggtykkelse spares, da en slik matte tilsvarer 24 centimeter mineralull.

Bygger hus innenfor murene
Et besøkshus for innsattes familier er i ferd med å bli ferdig innenfor murene i Ringerike fengsel. 16 innsatte har her fått prøve seg i byggfagene ved siden av at de har tatt skolegang som med tida kan føre dem fram til svennebrev. Slik kan de stå bedre rustet når de slippes ut igjen etter sonet straff.
– Vi har fått muligheten til å gjøre noe vi aldri ville gjort på utsida. Det er preventivt og bra som rehabilitering, sier en av de innsatte.

Holder regnet ute
Totrinnstettingen av yttervegger med et lag som stopper vinden og et underliggende lag som stopper regnvannet, er en norsk oppfinnelse fra 50-60-tallet. I vår fuktserie forteller doktor ingeniør Stig Geving ved Byggforsk i Trondheim hvorfor dette er så viktig for husets kvalitet.

Tømreren:

Glidende rekkverk
Nå bytter stillasbyggere ut den bevegelseshemmende sikkerhetslina med rekkverk som kan flyttes med oppover etter hvert som stillaset bygges. Fravær av rekkverk på den stillasetasjen som er i ferd med å bygges er ikke lenger noe problem med det nye rekkverket som festes til etasjen under.

Slynger seg friske
Når du har jobbet over 20 år i byggebransjen, merkes det på kroppen. Det vet Kjell Sætre (55) og Per Ole Engerbakk (48) i entreprenør L.L. Hanstad i Trysil. De bidro tidligere til å holde sykefraværet oppe i bedriften. Inntil den innførte trening i arbeidstida. De ansatte som slet mest med fravær på grunn av muskel- og skjelettplager, fikk delta i et opplegg med blant annet slyngetrening. Resultatene er både ansatte og firma fornøyd med.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *