Artikkelen ble publisert for over 1 år siden. Tekniske egenskaper, priser og andre fakta kan ha endret seg siden publisering.

Stor risiko uten tjenestepensjon

Bedrifter som ikke får på plass en tjenestepensjonsordning for sine ansatte innen årsskiftet, løper en stor risiko for å få bøter fra Kredittilsynet. Men verre er det om bedriften blir erstatningspliktig for ansatte som blir uføre på jobb. Det vil koste tusenvis av kroner hvert år fram til den ansatte når 67 år.

Det er lovpålagt å ha obligatorisk tjenestepensjon for sine ansatte fra årsskiftet. Loven gjelder for alle som har ansatte over 20 år og med minimum 20 prosents stilling.

Forsikret
Bedrifter som inngår en pensjonsordning, tegner samtidig en lovpålagt forsikring som skal sikre at innbetalingene til pensjonsordningen fortsetter fram til pensjonsalderen på 67 år selv om arbeidstakeren skulle bli ufør. Har ikke bedriften sørget for en tjenestepensjonsordning, har den heller ikke denne forsikringen på plass.

Blir en ansatt ufør før bedriften får tegnet en pensjonsavtale, blir bedriften pålagt å betale inn framtidige pensjonsinnskudd fram til arbeidstakeren når pensjonsalder. Dette kan fort beløpe seg til mellom 5.000 og 10.000 kroner årlig, hvert år fram til den ansatte fyller 67 år.

– I slike tilfeller vil bedriften trolig stå overfor store engangsutbetalinger fordi et engangsoppgjør blir det mest praktiske. Og slike engangsbetalinger kan bli nokså enorme, sier NHO-direktør Sigrun Vågeng.

Hun oppfordrer spesielt ledere i små bedrifter med begrenset økonomisk bæreevne til å rydde opp så raskt som mulig.

Ingen angrefrist
Dersom en bedrift ikke har tjenespensjonen på plass innen nyttår og en ansatt skulle bli ufør i arbeidet, er det ikke mulig å inngå en avtale med tilbakevirkende kraft. Forsikringsselskapene vil neppe godkjenne at bedrifter melder allerede syke personer inn i slike ordninger. Derfor risikerer arbeidsgivere at ansatte vil saksøke dem for en manglende forsikring som de etter loven skulle vært omfattet av.

Flere forsikringsselskaper har utvidet beredskap de siste ukene av året for å kunne ta seg av etternølerne som ennå ikke har inngått noen tjenestepensjonsordning for sine ansatte.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *