BNL holder på 40 timers uke

Tariffnemnda, som før årsskiftet skal ta stilling til allmenngjøring av tariffavtalene for byggfag i hele landet, har i sitt høringsutkast også inkludert 37,5 timers arbeidsuke i dette allmenngjøringsforslaget. Det er Byggenæringens Landsforbund (BNL) svært betenkt over.

Selv om mange i byggebransjen gjennom sin tariffavtale har 37,5 timers ukentlig arbeidstid, så sier arbeidsmiljøloven at det er 40 timers arbeidsuke her i landet.

Gir økt arbeidsinnvandring
BNL mener arbeidstida ikke har noe med sosial dumping å gjøre, og ønsker ikke at tariffnemnda skal diktere en kortere arbeidstid for en hel bransje.

– Det kan bety at 40-50.000 arbeidstakere må gå ned til 37,5 timers uke, sier BNL-leder Sverre Larssen til Dagens Næringsliv. – Grovt regnet vil dette føre til tap av 2.000-3.000 årsverk og et verditap på fire milliarder kroner.

BNL kan ikke se hvordan de tapte årsverkene skal kunne kompenseres uten å måtte øke arbeidsinnvandringen enda sterkere, og foreningen mener dette er økonomisk og sosialt uheldig for alle parter.

Overdrevet
Fellesforbundet mener BNL overdriver virkningene. Forbundssekretær Halvor Langseth tror det er mulig å skaffe flere folk i byggebransjen om det skulle vise seg nødvendig. Han mener arbeidstidsbestemmelsene er en viktig del av arbeidet mot sosial dumping.

Så sent som ved revisjonene av arbeidsmiljøloven tidligere i år, hadde LO ingen innvendinger mot de alminnelige arbeidstidsrammene, som blant annet fastsetter arbeidsuka til 40 timer.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *