Budsjettet skuffer og gleder

Skattene øker, det innføres en ny NOx-avgift, det blir høyere arbeidsgiveravgift for de eldste for å dekke økte IA-kostnader. NHO er skuffet på bedriftenes vegne, BNL er glad for god samferdselssatsing.

Flere skal betale toppskatt, ifølge budsjettet. 65.000 flere kommer inn under trinn 1 og 68.000 flere under trinn 2, ifølge regjeringens egne beregninger.
Alle med inntekt over 400.000 skal betale toppskatt, og det er beregnet at det vil gi 1,2 milliarder mer til statskassa.

Eldste betaler for IA
For firmaene vil neste år medføre endringer i arbeidsgiveravgiften. På den ene side gjeninnføres differensiert arbeidsgiveravgift.
På den andre sida øker arbeidsgiveravgiften for arbeidstakere over 62 år med 1 prosent. Dette skal bidra til flere tiltak knyttet opp mot IA-avtalen, ifølge regjeringen.
Firmaer som har eldre arbeidstakere skal dermed betale høyere arbeidsgiveravgift for å dekke kostnadene ved økt sykefravær.

Økt press i arbeidsmarkedet
NHO uttrykker i en pressemelding bekymring over økt press i arbeidsmarkedet fordi regjeringen vil bruke åttte milliarder flere oljekroner i 2007. Det er åtte milliarder for mye, mener NHO.
– Et unødvendig ekspansivt budsjett kan skape problemer for kostnadene. Det kan føre til at rentenivået i Norge presses opp i en situasjon der renten internasjonalt er på vei ned neste år, mener NHO.

Nei til ny avgift
– Nye skatteøkninger i form av blant annet høyere personskatt og formueskatt gjør at Norge går i motsatt retning av resten av Europa, fortsetter NHO.
Hovedorganisasjonen går også imot innføringen av en ny NOx-avgift. Den er foreslått til 15 kroner per kilo og rammer særlig sjøfart, fiske-, olje og gassvirksomheten. Men også veitrafikken og industrien rammes.
Regjeringen begrunner avgiften med et ønske om reduserte utslipp.
NHO påpeker at det finnes andre, mer effektive metoder for å oppnå dette.

Mer til bane
Samferdselsbudsjettet inneholder mye positivt både på vei og jernbane, mener NHO.
BNL (Byggenæringens Landsforening) er enig:
– Det er svært gledelig at Regjeringen foreslår å bevilge om lag 2,1 milliarder kroner mer til samferdsel neste år. Regjeringen følger dermed opp løftene i nasjonal transportplan.
Denne delen av budsjettet er et gjennomslag for BNLs arbeid for å vise at det er ledig kapasitet i anleggesnæringen, skriver BNL i en pressemelding.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *