Mindre avgift – økt kontroll

Miljøvederlaget på nye vinduer, som finansierer innsamling av gamle PCB-holdige vinduer, settes ned fra 22,50 til 15 kroner fra første oktober. Dermed bør prisen på nye vinduer reduseres tilsvarende.

Fordi PCB-vinduer fortsatt feilhåndteres vil Statens Forurensningstilsyn (SFT) intensivere kontrollaksjonene og i større grad vurdere anmeldelser. En intensivert kontrollaksjon overfor byggeiere vil bli gjennomført i slutten av oktober.

78% av forventet
I 2005 ble det samlet inn 51.500 PCB-holdige isolerglassruter ved de vel 150 mottakene rundt om i landet. I forhold til innbyggertall ble det samlet inn minst i Nordland og mest i Nord-Trøndelag. I fjor ble det også innført en transportstøtte for å få bedre landsdekning på innsamlingen. Av totalt forventet utskifting, ble 78 prosent samlet inn. Det tilsvarer omtrent 2,5 tonn ren PCB.

Det er entreprenøren og eventuelle eiere av driftsselskaper som har ansvaret for at PCB-holdige produkter håndteres forsvarlig og blir levert til forsvarlig behandling. PCB er en alvorlig miljøgift som det er knyttet strenge krav til ved håndtering som avfall. PCB kan blant annet føre til kreft, skader på immun- og nervesystemet samt skade reproduksjonsevnen.

Nær halv million
Ved siste årsskiftet regner myndighetene med at det fortsatt finnes 480.000 PCB-holdige vinduer i norske bygg. Innsamlingen av vinduer har økt betraktlig fra 2002, da det ble samlet inn 14.700 ruter, til fjorårets 51.500. I fjor og i år vil det annonseres og på annen måte informeres om nødvendigheten av å samle inn PCB-holdige vinduer.

I årets tre første måneder er det registrert en fortsatt økning i tallet på innsamlede ruter. Det forventes at 60.000 vinduer vil bli skiftet ut i løpet av året. I 2011 antas det at det fortsatt vil gjenstå 10 prosent PCB-holdige vinduer. Når innsamlingsordningen vil bli avviklet, er ikke bestemt.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *