Byggenæringen er god med lærlinger

Tilgang på rimelig utenlandsk arbeidskraft og konkurranse fra utenlandske selskaper forhindrer ikke bedriftene i byggenæringen fra å være flinkest til å ta inn lærlinger. Med økt lærlingtilskudd, kan næringen bli enda flinkere.

Økt lærlingtilskudd kan være et virkemiddel for at regjeringen får oppfylt ønsket om å opprette flere læreplasser, påpeker adm. dir. Sverre A. Larssen i Byggenæringens Landsforening (BNL).

En firedel av lærlingene
Han viser til at byggenæringens bedrifter har over 26 % av det totale antall lærlinger i Norge.
Fra 1999 til 2005 har antall løpende lærekontrakter i byggenæringen økt fra 6.200 til over 8.000.

Tenker langsiktig
En Fafo-undersøkelse om østeuropeisk arbeidskraft i norske bedrifter viste blant annet at utenlandsk arbeidskraft ikke fortrenger norsk kompetanse.
Det er like mange lærlinger hos bedrifter som bruker arbeidskraft fra de nye EU-landene som hos ikke-brukere.
-Dette viser at bygge- og anleggsbedriftene tenker langsiktig og ser det som en viktig oppgave å investere i kommende fagarbeidere, kommenterer BNL-direktøren.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *