Selger godt i svakt marked

Selv om folketallet i hjemkommunen knapt stiger, selger og bygger Byggmeisterfirma Johs. E. Øvsthus AS nye leiligheter og eneboliger. Så godt grep har firmaet om lokalmarkedet at det to år på rad er premiert for det.

Som medlem i Mesterhus fikk firmaet både i år og i fjor utmerkelse for det beste salget i forhold til markedsandel. Hvordan det kan ha seg i en kommune som knapt har tilflytting, forklarer daglig leder Knut Øvsthus med nye familiemønstre. Familier skilles, husstandene blir mindre, og med det øker behovet for leiligheter og mindre hus.

Byggmesterfirmaet bygger leiligheter og eneboliger i egen regi. Det har også bygd leiligheter på oppdrag for Stor-Bergen Boligbyggelag. Firmaet vant anbudet for ett prosjekt med 16 enheter for boligbyggelaget. Da det var levert til oppdragsgivers tilfredshet, fikk Byggmeisterfirma Johs. E. Øvsthus AS også det neste prosjektet på 25 enheter i samme område. Det tredje med 26 enheter påbegynnes i disse dager.

Viktige turister
Bergensere er en viktig kundegruppe på Voss, enkelte kjøper små leiligheter som blir brukt til fritidsbolig, andre kjøper hytte eller leilighet i nye feltutbygginger for ferie og fritid.
Det typiske hytte/fritidsboligmarkedet er hett, og dermed drypper det på flere i bransjen, også på dem som ikke har gått inn i den delen av markedet.
Byggmeisterfirma Johs. E. Øvsthus AS driver byggevareutsalg som medlem i Byggeriet, og får en del av omsetningen fra fritidsbeboere. Men selv å gå aktivt inn for å bygge hytter i dette markedet, det anses ikke som aktuelt.
– Hvorfor skal vi reise til fjells når vi kan tjene pengene våre her, sier Øvsthus.
Det kan den andre i lederteamet som vi møter, byggmester Tor Dagestad, slutte seg til. Han minner om logistikkutfordringer som øker med avstand fra nærområdet, og mye administrativt arbeid om en skulle bygge enkelthytter.

Styrke i allsidighet
Boligmarkedet er noe annet. Firmaet går nå selv inn og kjøper boligtomter som bygges ut og selges i egen regi. Et slikt prosjekt med fire leiligheter er solgt til kommunen, et annet med tre leiligheter er under planlegging med tanke på salg i det åpne markedet.
– Hva er firmaets styrke? spør vi de to fra ledelsen.
– Det er allsidigheten vår. Vi påtar oss oppdrag fra 5.000 kroner til 27 millioner. To av de ansatte er klare til å rykke ut til småjobber som reparasjoner og skifte av dører eller vinduer. Vi har også fordel av å møte en del kunder som kommer i byggevareutsalget vårt og som ofte viser seg å ha behov for profesjonell hjelp til prosjektene de kan ha tenkt å klare selv.

Skjerpet av konkurranse
Byggmeisterfirma Johs. E. Øvsthus AS deltar også i konkurranse om andre og større byggeoppdrag. Firmaet med 32 årsverk har nylig gjennomført Omsorgstunet, et større prosjekt for kommunen. Det var det første av litt størrelse som vossefirmaet snappet for nesa på en større konkurrent fra Bergen.

– Vi priset det lavt, og vant anbudet med god margin. Skulle vi likevel få lønnsomhet med et så lavt priset anbud, måtte vi skjerpe oss i alle ledd, og det klarte vi, sier en fornøyd Tor Dagestad.

Alle måtte yte maksimalt, ledelsen måtte til og med være med på snømåking for at ikke framdriften skulle bli hindret av hyppige snøfall i deler av byggeperioden.
Dagestad mener dette oppdraget var svært lærerikt. Det satte krav til gode innkjøp, en grundig massekontroll samt en klar holdning til hva som var priset i prosjektet og hva som kom til som endringer underveis.
– Totalt ble det et godt prosjekt, men det hadde ikke lykkes om vi hadde vært sløve, sier han.

God akkord
En annen medvirkende årsak til at dette prosjektet gikk så godt, var innføringen av nytt lønnssystem. Akkord kom med den nye prosjektlederen som var nyansatt da, bygningsingeniør Knut Dagestad. Han var vant med akkord fra tidligere jobb, og de ansatte ble med på å prøve det.
Ledelsen er sikre på at akkord har hatt en positiv effekt. De ansatte ser at de har fordel av større effektivitet, og står på for det.

Øker med lærlinger
Byggmeisterfirma Johs. E. Øvsthus AS har hatt stor vekst de siste fem-seks åra. Antall ansatte er nesten doblet til dagens 32 årsverk, og omsetningen er mer enn doblet til 43 millioner kroner i 2005.

Rekrutteringen skjer i hovedsak gjennom lærlingordningen. Firmaet har alltid tre løpende lærekontrakter, og tilbyr lærlingene jobb så snart de er blitt svenner.
I det siste er også noen ansatte hentet fra et bergensfirma som la ned virksomheten her. Ellers er det ikke snakk om å jakte ansatte hos kolleger. Firmaet vil gjerne beholde egne ansatte og har et fast opplegg for turer og aktiviteter for å medvirke til det. Eget informasjonsskriv «Øvsthusposten» gis regelmessig ut, og etter gode år får ansatte påplusset lønna med en kjærkommen bonus.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *