Mur og tre i ESA: 1-0

Nå har murfolket vunnet innledende runde i kampen mot statlig støtte til Treprogrammet. Murbransjen har fått EFTAs kontrollorgan ESA til å undersøke Treprogrammet

Murbransjen har reagert på det de mener er konkurransevridning i forhold til andre produkter. Murfolket mener det er galt at Landbruksdepartementet har skutt inn store beløp i Treprogrammet som skal være et felles krafttak mellom myndigheter, virkemiddelapparat og næringen for å fremme nye trematerialer og bruk av treprodukter.

Dette er tidligere tatt opp med Konkurransetilsynet. Men da de bare fikk delvis medhold der, gikk bransjen til EFTAs kontrollorgan ESA.

Tidligere landbruksminister Lars Sponheim målbar støtten til Treprogrammet, og sa i en kommentar til Byggmesteren i februar i fjor at han ikke fryktet eventuell granskning fra ESA.

Nye 35 millioner
Nåværende landbruksminister Terje Riis-Johansen tar ESAs beslutning til etterretning.
Samtidig signaliserer han at regjeringen har vedtatt et nytt trebasert innovasjonsprogrampå 35 millioner kroner i 2006. Satsingen presenteres i Bergen 30. mai.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *