Klart ja-flertall stopper ny streik

Som ventet ble det et flertall i uravstemningen for å godta forhandlingsresultatet som gjorde slutt på todagersstreiken i byggebransjen 2. og 3. april. Dermed nådde ikke neikampanjen fram med sine argumenter.

Av vel 15.000 avgitte stemmer, svarte 9.500 ja og 5.300 nei. 75 prosent av de vel 20.000 stemmeberettigete benyttet stemmen sin.

Forhandlingsresultatet etter streiken ble godkjent med 8 mot 5 stemmer i Fellesforbundets delegasjon. Mindretallet, med en kjerne i Oslo, gikk ut og anbefalte medlemmene i Fellesforbundet å stemme nei for å framtvinge nye forhandlinger. Det lyktes de imidlertid ikke med.

Ville ha innsyn
Det var særlig i spørsmålet om virkemidler mot sosial dumping at misnøyen var stor. Her ønsket arbeidstakerne innsyn i lønns og arbeidsvilkår ikke bare i egen bedrift, men også hos underentreprenører og innleide. Det de fikk var vage formuleringer om å bli orientert om at forholdene var i tråd med gjeldende bestemmelser, men uten at arbeidsgivere måtte oppgi detaljer om vilkårene.

Særlig med tanke på de mange avsløringene av dårlige lønns- og arbeidsvilkår for mange østeuropeiske bygningsarbeidere, senest på operabygget midt under forhandlingene, mente arbeidstakerne at det var nødvendig med innsyn. Arbeidsgiverne mente imidlertid at det offentlige ved arbeidstilsynet, var rette innstans for kontroll av lønns- og arbeidsvilkår.

Les mer om forhandlingsresultatet i Byggmesterens aprilutgave som er under utsendelse.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *