Velger seg bort fra yrkesfag

Tømrerfaget er mest populært blant lærefagene i Rogaland med 152 søkere. Men hele 30 prosent av elevene som har gått grunnkurs og VK1 velger å fortsette med allmennfaglig påbygning.

1.553 av elevene fra grunnkurs og VK1 i Rogaland har søkt om læreplass, mens 717 har søkt på allmennfaglig påbygning. Dette er en økning for søkingen til allmennfaglig påbygning fra 580 i fjor.

Ut fra veksten i elevkullene var det forventet en økning i søkere til læreplasser på nær 200, men i stedet er antallet redusert fra 1.606 i fjor til årets 1.553.

3000 nye læreplasser
Utdanningsdirektoratet har regnet ut at det er behov for 3.000 nye læreplasser på landsbasis de neste to årene, blant annet som følge av større elevkull.

– Selv om det har vært en jevn vekst i antall læreplasser de siste årene, så er ikke denne veksten stor nok til å møte de økte elevkullene som kommer, sier direktør for fag- og yrkesopplæring Dag Johnsen i Utdanningsdirektoratet.

I fjor fikk 11.000 elever tilbud om læreplass her i landet, eller 65 prosent av søkermassen. Behov og dekning varierer mye mellom de ulike fagene.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *