Byggebransjens beste venn er 60 år

For 60 år siden i dag vedtok Stortinget å opprette Husbanken. Ved 60-årsjubileet er den statlige boligbanken like mye en velferdsetat som en boligbank, mener den selv.

– Gjennom 60 år har Husbanken vært det sentrale verktøyet for gjennomføring av statens boligpolitikk, med gode resultater. Et godt samarbeid med landets kommuner og evne til å bygge ny kompetanse i overgangen fra boligbank til velferdsetat er avgjørende for å takle morgendagens utfordringer, sier administrerende direktør Geir Barvik.

Siden starten er det bygget mer enn en million boliger med finansiering fra Husbanken, om lag halvparten av landets bebodde boliger.
I de hittil siste nedgangstidene i byggenæringen, i åra omkring 1990, sikret Husbanken et visst aktivitetsnivå i nybyggingen. Daværende Block Watne-direktør, Roar Jalland, kalte Husbanken for byggenæringens beste venn.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *