Brannslokkingsutstyr til private, verneverdige bygg

Riksantikvaren og Stiftelsen UNI gir gratis brannslokkingsutstyr til 2.000 private eiere av fredede bygninger i Norge. Dette er ett av mange tiltak for å hindre brann i gamle trehus, sier miljøvernministeren.

Utstyret som det er snakk om, er en liten teknisk innretning som kan plasseres i sikringsskap eller elektriske apparater og vil slokke brannen hvis den oppstår der.

– Dette enkle tiltaket vil forhåpentlig bidra til å sikre verneverdige bygg mot brann, sier miljøvernminister Helen Bjørnøy i en pressemelding.

Riksantikvaren har i år brukt nærmere ti millioner kroner til ulike tiltak for brannsikring av fredede bygg og bygningsmiljøer. Stiftelsen UNI jobber for å fremme allmennyttig virksomhet innen skade- og miljøvern. I år har stiftelsen bidratt med 9. 5 millioner kroner til brann og sikkerhet.

– Norge har over 200 steder med tett trehusbebyggelse, fra større gårdstun til sammenhengende trebyer, og gamle trebygninger er spesielt utsatt for brann. Miljøverndepartementet og Riksantikvaren har etablert et samarbeid mellom trehusbyene, der fylkeskommuner, kommuner, museer, brannvesen, forsikingsselskap og andre fagmiljøer deltar for å utveksle erfaringer.

Ca 40 prosent av alle branner i hjemmene starter i et elektrisk anlegg, og 20 prosent skyldes feil bruk av elektriske apparater. Statistikken viser at antallet påsatte branner i fredete og verneverdige bygninger er høyere enn i vanlige boliger.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *