Mer penger til opprustning av skolene

Regjeringen foreslår 3 milliarder kroner til opprustning av skoleanlegg i statsbudsjettet for 2006. Dette er 1 milliard kroner mer enn det som ligger i forslaget fra forrige regjering.

– Regjeringen legger stor vekt på å skape gode oppvekst- og opplæringsvilkår for barn. Derfor prioriterer vi skolen. Jeg setter stor pris på det engasjement vi ser i landets kommuner og fylkeskommuner for å ruste opp landets skoleanlegg. Regjeringen vil støtte dette engasjementet, sier kommunal- og regionalminister Åslaug Haga i en pressemelding.

De første midlene til ordningen ble, etter initiativ fra Stoltenberg-regjeringen, bevilget i 2002. Siden da er hele to tredjedeler av den forutsatte investeringsrammen for ordningen stilt til rådighet for kommunene og fylkeskommunene.

Etterspørselen etter midlene er stor. Til dekning av renter på investeringsrammene som er faset inn fra 2002 til 2005, og den nye rammen som er foreslått for 2006, er det foreslått en samlet bevilgning for 2006 på 322 millioner kroner.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *