Tilskudd til Byggmesterskolen

Første runde i tildeling av midler fra Byggekostnadsprogrammet er gjennomført og Byggmesterforbundet fikk midler til to av de tre prosjektene det ble søkt om midler til.

Byggmesterskolen som teknisk fagskole fikk et tilskudd på 250.000 kroner, og den kan du lese mer om i Byggmesteren som nå er under utsendelse. Dessuten ble utviklingen av et kvalitetssystem for små og mellomstore bedrifter tildelt 60.000 kroner.

6,5 millioner fordelt
Det ble gitt tilskudd til 13 av de 37 prosjektene det var søkt om støtte til. I alt ble det fordelt 6.590.000 kroner.
Denne gangen var det Boligprodusentene som fikk det største enkeltbeløpet med 3 millioner kroner til IFC i byggenæringen. IFC er en ny standard for overføring av bygg- og anleggsinformasjon mellom dataprogrammer. Forbrukerrådet fikk 1 million kroner til nettstedet Økt kundekompetanse.
Dessuten ble disse prosjektene tilgodesett med tilskudd: Hvordan unngå prosjekteringsfeil, Cowi (350.000), Byggekostnader og kundetilfredshet i et sluttbrukerperspektiv, Sintef Byggforsk (130.000), Industrialisering og spesialisering av boligbyggproduksjon, Obos (200.000), Feilkostregistrering, Skanska (400.000), Standarder for FDV, Standard Norge (150.000), Veien til et riktig utført bygg, Multiconsult (600.000), Valuta for pengene, Sintef Byggforsk (100.000) og Bygg ned barrierer, Norconsult (350.000).
Neste frist for å søke prosjekttilskudd fra Byggekostnadsprogrammet er 15. november. Se nettstedet www.byggekostnader.no for nærmere informasjon.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *