Allmenngjøring også i Hordaland

LO har begjært allmenngjøring av tariffavtalen for byggoverenskomsten i Hordaland fylke. Dette blir den tredje og, i denne tariffperioden, siste allmenngjøringsbegjæringen LO sender til Tariffnemnda.

Fellesforbundet i Hordaland har samlet inn en omfattende dokumentasjon fra 12 selskaper i byggenæringen. Dokumentasjonen viser vesentlig dårligere lønns- og arbeidsvilkår for utenlandske bygningsarbeidere i Hordaland enn for deres norske kolleger, skriver Magasinet for fagorganiserte. Dermed mener forbundet at det er bevist at byggentreprenører driver sosial dumping og underbetaler utenlandske arbeidstakere.
Et vedtak i Tariffnemnda gjelder kun ut inneværende tariffperiode, som går fram til mai måned neste år. Derfor er dette den siste begjæringen om allmenngjøring av tariffavtalen som LO vil fremme. Nå vil de se hvordan allmenngjøringen virker i Hordaland, i Østlandsområdet og på syv petrokjemiske landanlegg rundt kysten, før de tar stilling til om de på nytt skal begjære allmenngjøring for en ny tariffperiode.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *