Lær HMS av de beste

Nå er byggebransjens egen HMS-portal på internett åpnet. Her finnes store mengder relevant informasjon om de fleste sider ved HMS-arbeidet. Dessuten får du tilgang til de beste bedriftenes dokumentasjon – en unik kilde til å lære riktig HMS.

Tredelt
Portalen med adressen www.arbeidsplassen.no/good_practice/no/hib/ dekker HMS-arbeider både i prosjekteringsfasen, i byggefasen og i driftsfasen. Under hvert avsnitt er de aktuelle lover og forskrifter listet opp, som oftest som klikkbare lenker til de aktuelle dokumenter.

HMS-portalen viser trinnvis hvordan HMS håndteres i de forskjellige faser i byggeprosessen. For hvert trinn angis foruten aktulle lover og forskrifter, også hvem som er ansvarlig og hvilken oppfølging som forventes. Under byggefasen kan man for eksempel få tilgang til HMS-planer utarbeidet av Tronrud Bygg AS og NCC Construction AS, omtale av avfallsplaner i byggesaker fra SFT og informasjon om hvordan man kartlegger risikofylte arbeidsoperasjoner.

Dessverre virket ikke alle lenkene da Byggmesteren testet ut nettstedet, men det er trolig bare startvansker.

Manglende HMS-oppfølging kan gjøre bedrifter og enkeltpersoner strafferettslig ansvarlig.

Bedre oppfølging
Hensikten med HMS-portalen er å bidra til at lovgivningen på området blir bedre ivaretatt. Slik sett blir portalen et viktig redskap i arbeidet med HMS i næringen.

Det er Byggenæringens Landsforening som sammen med Kommunal- og regionaldepartementet, Direktoratet for arbeidstilsynet, Rådgivende Ingeniørers Forening og Norges Bygg- og Eiendomsforening som står bak tiltaket. Disse skal også stå for vedlikeholdet av portalen.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *