Kampendom undergraver forskrift

Dommen etter ulykken på Kampen skole i Oslo, der to svenske bygningsarbeidere omkom, undergraver bestemmelsen i byggherreforskriften om HMS-planer tilpasset det enkelte prosjekt og med spesifikk angivelse av farlige forhold.

I forrige uke ble en arbeidsformann og en anleggsleder dømt til henholdsvis 120 og 90 dagers betinget fengsel for uaktsomt drap. Oslo kommunes Undervisningsbygg KF ble dømt til en bot på 150.000 kroner for å ha unnlatt å følge opp HMS-planen. Men den ifølge Arbeidstilsynet ufullstendige HMS-planen, ble av retten betraktet som god nok.

Overkjørt faginstans
Frikjenningen av Oslo kommune/Undervisningsbygg KF og dets konsulentfirma Multikonsult AS for mangelfull HMS-plan, er en ren overkjøring av fagekspertisen i Arbeidsdirektoratet og Arbeidstilsynets distrikt 2 Oslo.
Arbeidstilsynet er satt til å påse at byggherrer følger byggherreforskriften. Denne sier at det skal foreligge en HMS-plan før et byggeprosjekt tar til. HMS-planen skal være utarbeidet spesielt for det aktuelle prosjekt og inneholde en beskrivelse av hvordan ulykker skal unngås hvis oppdraget omfatter arbeid som kan være en fare for de ansatte.
Rivningsarbeidet som førte til ulykken der to unge menn i 20-årene omkom, var slikt farlig arbeid ved Kampen skoleombyggingen. Disse arbeidene var ikke spesielt beskrevet i HMS-planen, noe som er byggherrens ansvar.
Faktisk var HMS-planen som ble benyttet ved Kampen skole, en blåkopi av en HMS-plan benyttet ved ombyggingen av en annen Oslo-skole. Det er nettopp slike generelle HMS-planer Arbeidstilsynet har advart mot i sin informasjon til bransjen.

Må ankes
Dommen peker på at HMS-planen ved Kampen skoleombyggingen ikke var noe mindre detaljert enn andre HMS-planer på samme tidspunkt. Så selv om den ikke var så detaljrik som Arbeidstilsynet mente den burde være etter loven, så konkluderer dommen med at det var som øvrig praksis i bransjen.
Hvis denne dommen får stå, betyr det at standarden på HMS-planene er god nok når den er på linje med HMS-planene for øvrig i bransjen. Dette fastslås uten å ta noe konkret stilling til hvor god den er i forhold til byggherreforskriften, som sier hvordan en slik plan skal være i forhold til loven.
Dermed vil dommen danne grunnlag for en helt ny definisjon av hva som er en godkjent HMS-plan, og definisjonen betyr en klar senkning av kravene, da svært få bedrifter i 2002 som i dag, har HMS-planer som oppfyller byggherreforskriftens krav.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *